Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Konkurs na deinstytucjonalizację usług na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi.

Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-010/17 na Deinstytucjonalizację usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi – II etap, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.
Termin składania wniosków od 7 kwietnia 2017 r. do 14 kwietnia 2017 r. Maksymalny poziom dofinansowania projektu to 97 %. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 260 000 000 PLN.

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 3 miesięcy od zakończenia naboru wniosków. Wnioski należy składać do Ministerstwoa Rozwoju Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 7 kwietnia 2017 r. do 14 kwietnia 2017 r. do godz. 23.59, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA. O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami mogą być jedynie podmioty, które brały udział w konkursie I etapu (jako lider lub partner utworzonego na zakończenie realizacji projektu) i których model uzyskał pozytywną rekomenndację Grupy Sterującej ds. deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w zakresie skierowania do testowania.

Fundusze mogą być przyznane na przetestowanie modelu deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, wypracowanego w konkursie I etapu.

Pytania można kierować na adres e-mail: ewa.sulej@mr.gov.pl
Więcej na stronie: Ministerstwa Rozwoju

 


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl