Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Otwarty konkurs ofert

Zapraszamy do wzięcia udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy w 2017 r. z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rodzaj wspieranych i powierzanych zadań:

I. PIKNIK "AKTYWNY GROSZ"
Planowany termin: wrzesień 2017 r.
Wysokość dotacji: 100% całkowitego kosztu zadania, tj. 8000 zł
II. FESTYN RODZINNY "AKTYWNE ŚRÓDMIEŚCIE"
Planowany termin: wiosna - lato 2017 r.
Wysokość dotacji: 100% całkowitego kosztu zadania, tj. 5000 zł
III. PIKNIK RODZIN ZE STRADOMIA
Planowany termin: wiosna - lato 2017 r.
Wysokość dotacji: 100% całkowitego kosztu zadania, tj. 5000 zł
IV. NORDIC WALKING W DZIELNICY WYCZERPY-ANIOŁÓW
Wysokość dotacji: 100% całkowitego kosztu zadania, tj. 29 418 zł.
V. PIKNIK INTEGRACYJNY "POKOCHAJ WYCZERPY"
Planowany termin: wiosna - lato 2017 r.
Wysokość dotacji: 100% całkowitego kosztu zadania, tj. 5000 zł.
VI. STREFA EMPATII – MEDIACJE RÓWIEŚNICZE
Wysokość dotacji - do 80% całkowitego kosztu zadania.
Wysokość środków planowanych na zadanie w 2017 roku: 8 000 zł.

Kompletną ofertę, wraz z załącznikami, należy wysłać w ELEKTRONICZNYM GENERATORZE poprzez (ZŁÓŻ OFERTĘ) a następnie złożyć ostatnią stronę z podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6.03.2017 r. w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, pok. 3, lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres z dopiskiem „Konkurs ofert 2017 - BO” (za ofertę złożoną w terminie zostanie uznana taka oferta, która została wysłana w ELEGRONICZNYM GENERATORZE oraz wpłynie do Kancelarii do dnia 6.03.2017 r. Szczegóły ogłoszenia znajdują się w załączonym pliku.

Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela kierownik referatu partycypacji i konsultacji społecznych Wydziału Polityki Społecznej Agata Wierny, tel. (34) 370 74 98, e-mail: awierny@czestochowa.um.gov.pl

Plik Ogłoszenie (83.5 KB)


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl