Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Program 500+ - roczne podsumowanie

W Częstochowie odbyło się spotkanie kierownictwa resortu rodziny z samorządowcami i przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej, podczas którego podsumowano dotychczasową realizację programu Rodzina 500+. Podobne spotkania odbywają się w całej Polsce.

Informacje o tym, jak przebiegała realizacja programu w regionie oraz dane liczbowe przedstawili: Stanisław Szwed, wiceminister w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wicewojewoda śląski Mariusz Trepka oraz Ewa Niewiara, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego. Podkreślano cele związane z wdrożeniem programu, w szczególności zmniejszenie wskaźników ubóstwa wśród dzieci.

Przedstawiciel ministerstwa wysłuchał także uwag, sugestii i propozycji zmian programu Rodzina 500+. Realizatorzy postulowali m.in. zmianę obecnie obowiązującego terminu przyjmowania wniosków na kolejny okres rozliczeniowy, czy wprowadzenie dodatkowych narzędzi i motywatorów służących aktywizacji osób bezrobotnych w związku z coraz większymi trudnościami w aktywizacji zawodowej osób niepracujących i korzystających ze świadczeń. O tym, które z nich będą uwzględnione, zdecyduje resort.

W Częstochowie liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze na koniec lutego 2017 roku wynosiła 12 547, a kwota jaką MOPS wypłacił do tego dnia to 95 mln 788 tys. zł.

Wiceminister Szwed podziękował kierownictwu i pracownikom ośrodków pomocy społecznej za pracę włożoną we wdrożenie oraz działania w ramach przyznawania i wypłaty świadczenia wychowawczego. Podkreślał również, iż w każdej gminie decyzje były wydawanie terminowo, a świadczenie wypłacane bez opóźnień.

źródło: www.czestochowa.pl


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl