Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Nabór innowacyjnych koncepcji działań na rzecz seniorów

Uprawnieni: wszystkie podmioty o których mowa  w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Formularze składane przez podmioty powinny zawierać:

1) kalkulację kosztów zadania,
2) szczegółowy opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania,
3) harmonogram zajęć w tygodniu,
4) harmonogram grup wsparcia,
5) standard placówki zgodny z określonym minimum,
6) kosztorys z podziałem kosztów.

Szczegóły dotyczące tworzonych placówek: placówki powinny być usytułowane w miejscu dostępnym i przystosowanym do potrzeb i możliwości seniorów oraz osób z niepełnosprawnością. Minimalny standard warunków lokalowych dla placówki pozbawionej barier architektonicznych, uwzględnia:

A. Dzienny Dom „Senior+”

  • 1 pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła (lub kanapy i fotele) pełniące funkcję sali spotkań, jadalni,
  • pomieszczenie albo pomieszczenia kuchenne lub aneks kuchenny, wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku,
  • 1 pomieszczenie do utrzymania lub zwiększenia aktywności ruchowej lub kinezyterapii wyposażone w podstawowy sprzęt, odpowiedni do potrzeb i sprawności seniorów (np. materace, leżanka, rotory, drabinki, drobny sprzęt do ćwiczeń indywidualnych itp.),
  • pomieszczenie pełniące funkcję szatni dla seniorów i personelu z indywidualnymi szafkami,
  • 1 łazienka wyposażona w 2 toalety (dla kobiet i mężczyzn), umywalkę i prysznic z krzesełkiem, uchwyty pod prysznicem,
  • pokój zabiegowo-pielęgniarski.

B. Klub „Senior+”

  • 1 pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła (lub kanapy i fotele) pełniące funkcję sali spotkań,
  • pomieszczenie albo pomieszczenia kuchenne lub aneks kuchenny, wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku,
  • 1 łazienka wyposażona w 2 toalety (dla kobiet i mężczyzn) i umywalkę,
  • wydzielone miejsce pełniące funkcję szatni dla seniorów.

Termin składania formularzy:

Wypełniony formularz należy przesyłać drogą elektroniczną do Wydziału Polityki Społecznej na adres e-mail ps@czestochowa.um.gov.pl w temacie wpisując “Senior+” w terminie do dnia  10.03.2017 r.

Pliki do pobrania:

 


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl