Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Nabór do projektu "Rozwinąć skrzydła"

Stowarzyszenie Hospicjum Dar Serca ogłasza nabór osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym - z chorobą nowotworową zainteresowanych udziałem w projekcie „Rozwinąć skrzydła”.

Celem głównym projektu jest wzrost zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia 50 osób dorosłych (40 kobiet) z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, będących mieszkańcami Częstochowy lub powiatu częstochowskiego, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i zdrowotnym w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji w okresie 01.02.2017 r. – 30.11.2018 r.

Projekt skierowany jest do grupy docelowej spełniającej następujące warunki:
- osoby dorosłe,
- osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym - z chorobą nowotworową - legitymujące się orzeczeniem wymienionym w art. 1 lub 62 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostały sprofilowane jako oddalone od rynku pracy,
- osoby zamieszkałe na terenie Częstochowy lub powiatu częstochowskiego,
- osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
- osoby z każdym wykształceniem.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Osoby, które zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowane do projektu będą mogły wziąć udział w formach wsparciach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb i możliwości zapisanych w Kontrakcie z Wnioskodawcą.

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:
1. Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji zawodowej:
- indywidualne konsultacje z doradcą/czynią zawodowym/ą,
- indywidualne konsultacje z psychologiem/żką,
2. Moduł społeczny:
- warsztaty kompetencji społecznych: warsztaty integracyjne - budowanie empatii, trening komunikacji, warsztaty nt. budowania poczucia własnej wartości, warsztaty nt. radzenia sobie ze stresem, trening asertywności, warsztaty rozwoju osobistego,
- szkolenie z zakresu wsparcia socjalno-prawnego,
3. Moduł zawodowy:
- poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne,
- pośrednictwo pracy,
- certyfikowane kursy zawodowe ze stypendium szkoleniowym: pracownik/czka ds. rachunkowości i księgowości, pracownik/czka ds. sprzedaży internetowej, kurs gastronomiczny,
- 5-miesięczne płatne staże zawodowe,
4. Moduł zdrowotny:
- rehabilitacja ruchowa,
- psychoterapia,

5. Wsparcie asystenta/ki osobistego/ej osoby z niepełnosprawnością. Projekt pn. „Rozwinąć skrzydła” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ogłoszenie o naborze


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl