Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Projekt "Inwestuj w siebie"

Stowarzyszenie ,,YAVA” prowadzi rekrutację do projektu unijnego dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku od 16 do 29 lat. Złożą się na niego szkolenia, staże zawodowe, doradztwo i pośrednictwo pracy.  

Projekt „INWESTUJ W SIEBIE! Aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodzieży z województwa śląskiego” skierowany jest do osób między 16 a 29 rokiem życia, spełniających poniższe kryteria:

a)  nie pracujący
b) nie kształcący się, tj. nie uczestniczący w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym – jedynie w trybie zaocznym
c) nie szkolący się, tj. nie uczestniczący obecnie w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy

Dodatkowo osoba powinna spełniać jeden z poniższych warunków:

– młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy)
– matki opuszczające pieczę zastępczą (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy)
– absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu ośrodków)
– absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków (do roku po opuszczeniu ośrodków).
–  matki przebywające w domach samotnej matki
– osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

Projekt będzie realizowany na terenie  Częstochowy oraz powiatów częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego.

Działania:
•    rekrutacja – spotkanie z doradcą zawodowym i psychologiem
•    doradztwo zawodowe metodą socjodynamiczną i przygotowanie Indywidualnego Planu Działań
•    szkolenia zawodowe
•    zwrot kosztów dojazdu
•    stypendia szkoleniowe, za uczestnictwa w szkoleniach zawodowych
•    3 miesięczne staże zawodowe – stypendia stażowe
•    dofinansowanie dla pracodawcy na dostosowanie stanowiska pracy
•    wsparcie Opiekuna Klienta w doborze szkoleń, staży i aktywnym poszukiwaniu pracy
•    wsparcie w zakresie poszukiwania pracy po projekcie

Pytania można kierować pod numer 531 084 020 w godz. 9-17 lub na adres biuro.yava@gmail.com Można też zajrzeć na profil projektu na facebook’u https://www.facebook.com/inwestujwsiebieczestochowa
 

Galeria


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl