Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Projekt "Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci"

Częstochowa zdobyła ponad 2 mln 150 tys. zł na realizację projektu „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci”, w ramach którego powstanie 10 nowych miejsc w miejskim żłobku oraz klub dziecięcy, a opiekę w domu nad dziećmi do 3. roku życia zapewni 20 niań.

- W ciągu 2 lat działania programu ze wsparcia w opiece nad małym dzieckiem skorzysta w sumie kilkadziesiąt częstochowskich rodzinmówi prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk. – Naszą intencją jest to, aby młodym rodzicom umożliwić w ten sposób powrót do pracy lub podjęcie nowego zatrudnienia.

Zdaniem Piotra Grzybowskiego – naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta pomysł na projekt zrodził się m.in. w czasie rozmów z pracodawcami, którzy wskazywali na problem przedłużających się urlopów wychowawczych po urodzeniu dziecka. Poprawa standardu i rozszerzenie możliwości opieki nad dzieckiem do lat 3. ma umożliwić rodzicom – zwłaszcza młodym matkom – powrót do aktywności zawodowej. Zachętą będzie to, że opieka niań, opieka w klubie dziecięcym oraz pobyt dla 10 dzieci w żłobku miejskim będą finansowane ze środków projektu (w czasie jego trwania).

Projekt pn. „Aktywni rodzice-szczęśliwe dzieci” otrzyma dofinansowanie w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działania 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego, Poddziałania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie "Dla Rodziny” od początku lipca 2016 r. do końca czerwca 2018 r.
Łączna wartość projektu
to 2 mln 151 tys. 166 zł, z czego 1 mln 664 tys. 165 zł otrzyma Lider Projektu, którym jest Miasto Częstochowa, a pozostałe środki zostaną przekazane Partnerowi (Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie "Dla Rodziny”).

W ramach projektu przewidziano:

1. Utworzenie nowych miejsc dla 10 dzieci w Żłobku Miejskim „Reksio”
(w budynku przy alei Armii Krajowej), przy czym:
- w pierwszym roku realizacji projektu wykonane zostaną prace remontowo-adaptacyjne żłobka i placu zabaw przy żłobku (m.in. wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wyburzenie ścian działowych, wykonanie trzech węzłów sanitarnych, malowanie i tynkowanie ścian wewnętrznych, przeróbka instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej, przeróbka instalacji elektrycznej energooszczędnej, wymiana drzwi i prace wykończeniowe) oraz nastąpi doposażenie żłobka.
- w drugim roku grupa 10 dzieci zostanie objęta opieką w żłobku; będą miały także zapewnione dodatkowe zajęcia rytmiczne, taneczne, itp. oraz wyżywienie.

2. Zapewnienie opieki niań dla 20 dzieci(dzieci objęte projektem będą miały zapewnioną opiekę przez okres jednego roku; dzięki temu rodzice tych dzieci będą mogli powrócić na rynek pracy).
Rodzice będą podpisywali umowy tzw. uaktywniające z nianiami, a miasto, jako lider projektu będzie wypłacać im wynagrodzenie. Nianie będą zajmować się dziećmi wtedy, gdy rodzice będą w pracy (nawet do 10 godzin dziennie).

3. Utworzenie klubu dziecięcego „Maluch” – we wcześniej zaadaptowanym i wyposażonym pomieszczeniu (lokalizacja klubu nie jest jeszcze ustalona) opiekę znajdzie w sumie 20 dzieci (w pierwszym i drugim roku - po dziesięcioro). Opiekę nad dziećmi w klubie sprawować będzie Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie "Dla Rodziny”.

Opieka sprawowana przez nianie oraz w żłobku skierowana będzie do rodziców dzieci, podejmujących pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i wychowujących dzieci do lat 3, którzy dzięki temu będą mogli powrócić do pracy.

Wsparcie w klubie dziecięcym będzie natomiast skierowane do dzieci osób, które są poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3 i aktywnie poszukują pracy.

 wt, na podstawie inf. z Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju UM

źródło: www.czestochowa.pl


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl