Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Konkurs grantowy - Przeciwdziałanie dyskryminacji

Fundacja Batorego zaprasza organizacje, które zajmują się przeciwdziałaniem dyskryminacji oraz ochroną praw osób doświadczających przemocy i dyskryminacji, szczególnie ze względu płeć i orientację seksualną, do składania wniosków w konkursie dotacyjnym.

Przewidywane ok. 20 dotacji w wysokości do 100 tys. zł. Dotacje mają charakter wsparcia instytucjonalnego.

Wnioski można składać do 15 lipca 2016 roku.

 

Dotacje mogą być przeznaczone na:

  • ­Prowadzenie działalności dotyczącej problemu dyskryminacji: kontynuowanie (lub podjęcie) inicjatyw mających wpływ na opinię publiczną, mobilizowanie ludzi do reagowania na przejawy dyskryminacji, interwencje i egzekwowanie praw osób dyskryminowanych, dokumentowanie przejawów i skali praktyk antydyskryminacyjnych, upowszechnianie informacji na ten temat, działania zmierzające do ścigania i karania sprawców przestępstw z nienawiści, sprawców przemocy seksualnej i domowej; wspieranie osób doświadczających dyskryminacji i przemocy.
  • ­Wzmocnienie organizacji: podjęcie (lub kontynuowanie) działań mających na celu zwiększenie zasięgu oddziaływania, pozyskiwanie sojuszników i wolontariuszy, poprawę umiejętności komunikacyjnych, pozyskiwanie środków od prywatnych darczyńców (indywidualnych i korporacyjnych), wymianę doświadczeń i współpracę z podobnymi organizacjami w kraju i zagranicą.

Więcej informacji batory.org.pl


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl