Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Konkursy uzupełniające - Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

W dniu 16 i 18 maja 2016 r. zostały zatwierdzone przez Ministra, Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wyniki otwartych konkursów ofert ogłoszonych w ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”, tj.

  1. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego – edycja 2016”;
  2. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy,
    ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” – edycja 2016;
  3. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości
    i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2016.

Z uwagi na niewykorzystane w pełni kwoty przeznaczone na realizację ww. konkursów, niezbędne jest ogłoszenie konkursów uzupełniających.

W związku z powyższym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza uzupełniające otwarte konkursy ofertw ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” i zaprasza podmioty uprawnione, organizacje pozarządowe wymienione oraz samorządy gmin jak również instytucje tworzące centra i kluby integracji społecznej, do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów w ramach poszczególnych konkursów ofert z zakresu pomocy środowiskowej dla młodzieży, jak również aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób wykluczonych społecznie i zawodowo.

Termin realizacji zadania publicznego określa się od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Więcej informacji: http://www.mpips.gov.pl/


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl