Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Konkurs grantowy "Po stronie Natury 2016"

Zachęcamy organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją ekologiczną do udziału w konkursie grantowym.

Do 31 maja br. włącznie można zgłaszać swoje projekty.

 

Projekt grantowy powinien odnosić się do jednego lub więcej tematów priorytetowych konkursu. Tematami priorytetowymi Konkursu Grantowego – edycja 2016 są:
a. bioróżnorodność,
b. deficyty wody, ze wskazaniem na rolę lasu / drzew w tej sferze,
c. gatunki zagrożone (rośliny i zwierzęta),
d. recykling / mądre zarządzanie zasobami surowców,
e. odpowiedzialne korzystanie z zasobów przyrodniczych i odpowiedzialna turystyka.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie i realizacja działań, w formie projektu lub programu, zgodnych z celami konkursu i mieszczących się w jednej z dwóch kategorii:

a) Zaproś naturę do siebie – działania o charakterze edukacyjnym, które nie zakładają trwałych inwestycji np. warsztaty, seminaria, cykl zajęć lekcyjnych i terenowych, spotkania ze specjalistami, bezpośrednia obserwacja przyrody, działania o charakterze badawczym i doświadczalnym, itd. Działania w ramach kategorii Zaproś naturę do siebie mogą być dofinansowane w wysokości maksymalnie 5.000 złotych.

b) Małe formy ochrony przyrody – działania o charakterze edukacyjnym, które zakładają dodatkowo trwałe inwestycje np. prowadzenie działań edukacyjnych w oparciu o zbudowanie ścieżki edukacyjnej, wyszukiwanie drzew spełniających wymogi pomników przyrody, sadzenie drzew, stawianie tablic edukacyjnych o ekosystemach, tworzenie ścieżek zmysłów, odnawianie szlaków turystycznych, itd. Działania w ramach kategorii Małe formy ochrony przyrody mogą być dofinansowane w wysokości maksymalnie 10.000 złotych.

Harmonogram Konkursu Grantowego – edycja 2016:
- do 31 maja 2016 – nadsyłanie wniosków,
- do 24 czerwca 2016 – wyłonienie i ogłoszenie projektów do wsparcia grantami,
- do 28 kwietnia 2017 – realizacja projektów grantowych,
- do 19 maja 2017 – nadsyłanie sprawozdań ze zrealizowanych projektów.

Więcej szczegółow oraz regulaminy dostępne są TUTAJ


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl