Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
I Ogólnopolskie Forum Rodzin Zastępczych "Dla Rodziny"

Działania podejmowane na rzecz częstochowskich rodzin przez samorząd i organizacje pozarządowe to jeden z tematów z odbywającego się 25 listopada 2015 r. I forum rodzin zastępczych. Forum zorganizowali w sali sesyjnej Urzędu Miasta przedstawiciele Porozumienia „Częstochowa dla Rodziny", które zawarto w maju 2014 roku z inicjatywy prezydenta Miasta Krzysztofa Matyjaszczyka. Jego celem jest wspieranie rodzin, dzieci oraz prowadzenie działań poprawiających funkcjonowanie środowisk najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w forum zostali zaproszeni zarówno praktycy jak i teoretycy pracy z rodziną z różnych szczebli administracji (rządowej, regionalnej, samorządowej), reprezentanci organizacji pozarządowych.
Forum było także okazją do pokazania dobrych praktyk z różnych regionów kraju, a więc m.in. częstochowskich rozwiązań w obszarze współpracy organizacje pozarządowe - samorząd. O działaniach podejmowanych na rzecz częstochowskich rodzin przez samorząd i organizacje pozarządowe mówił prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

Współpracę organizacji pozarządowych z samorządem w zakresie realizacji zadań na rzecz rodziny w Częstochowie przedstawiła Pani Lidia Zeller przedstawiciel Porozumienia „Częstochowa dla Rodziny”, prezes Stowarzyszenia na rzecz pomocy dizecku ni rodzinie "dla Rodziny". Z kolei o celach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej mówiła Katarzyna Napiórkowska, Naczelnik Wydziału Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej i Adopcji z Departamentu Polityki Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Działania na rzecz rodziny w województwie Śląskim przedstawiła Bożena Borowiec, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
Edyta Wojtasińska, przewodnicząca Zarządu Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej mówiła o wpływie regulacji prawnych na rozwój rodzicielstwa zastępczego z perspektywy środowiska rodziców zastępczych. Kolejne wystąpienia, które zakończył panel dyskusyjny zaprezentowane przez przedstawicieli uczelni - Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Akademii Jana Długosza w Częstochowie, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie dotyczyły m.in. relacji między dzieckiem a rodziną zastępczą i etyki służb społecznych w pracy socjalno - wychowawczej z rodziną.


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl