Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Konkurs w sferze działań na rzecz zachowania wielokulturowości regionu.

Zarząd Województwa Śląśkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w sferze działań na rzecz zachowania wielokulturowości regionu oraz kultury mniejszości narodowych i etnicznych w 2016 r. Oferty można składać do dnia 25 maja, na realizacje konkursu przeznaczone jest 50 tys. zł.

Cel konkursu : wspieranie działań na rzecz zachowania wielokulturowości regionu oraz kultur mniejszości narodowych i etnicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W ramach konkursu zostaną wsparte projekty które:
-  wspierają zachowanie dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych i etnicznych
-  wykorzystują kreatywność i zaangażowanie przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych w budowaniu zróżnicowanej oferty kulturalnej w regionie
-  wykorzystują metody sprzyjające inkluzji społecznej
-  mobilizują do aktywnego uczestnictwa w kulturze
-  promują województwo śląskie jako region wielokulturowy.

Termin: oferty należy złożyć do 25 maja 2016 r. – rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 29 czerwca 2016 r

Dofinansowane: na realizacje konkursu przeznaczona jest kwota 50 000 zł, a kwota dotacji nie może przekroczyć 70% wartości zadania (kosztów kwalifikowanych).

Wszelkich informacji dotyczących otwartego konkursu ofert udzielają pracownice Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, którego siedziba mieści się w Katowicach przy  ul. Reymonta 24, pok. 420, tel. (032) 77 40 004. Istnieje możliwość mailowego skonsultowania oferty.

Pełna treść ogłoszenia i wzór oferty na stronie Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach:  www.ngo.slaskie.pl


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl