Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Nowe świadczenie rodzicielskie

Biuro Usług Społecznych, Sekcja ds. Świadczeń Rodzinnych i Opiekuńczych MOPS w Częstochowie  informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2016 wprowadzono nowe świadczenie rodzinne, tzw. świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie wprowadzono na mocy nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 roku (Dz. U. z 2015, poz.1217). Będzie przysługiwać osobom, które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnione do pobierania tego świadczenia są więc m.in. osoby bezrobotne, studenci, rolnicy. Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, rodzinie zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej), osobie, która przysposobiła dziecko.

Wysokość świadczenia rodzicielskiego nie jest uzależnione od kryterium dochodowego i wynosi 1000 zł miesięcznie.

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka lub osoba sprawująca opiekę otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy - jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego.

Wykluczona jest więc możliwość pobierania przez rodziców lub osobę sprawująca opiekę nad dzieckiem w tym samym czasie, na to samo dziecko, zarówno nowego świadczenia rodzicielskiego jak izasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy.

Świadczenie można pobierać przez rok (52 tygodnie) w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka, przez 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci, 67 tygodni - trójki, 69 tygodni - czwórki, a przy piątce i więcej - 71 tygodni.

Świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., jednak nie dłużej niż do upływu 52 tygodni po urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie (czyli do ukończenia przez dziecko 1 roku życia), do 71 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Miejsce załatwienia sprawy:

Biuro Usług Społecznych

Zespół ds. Obsługi Klienta

ul. Nowowiejskiego 26

tel. 34 368 32 12

Poniedziałek, Środa, Czwartek: 7:30 do 15:30
Wtorek: 7:30 do 17:00
Piątek: 7:30 do 15:00

Szczegółowe informacje i wnioski do pobrania znajdują się na stronie MOPS:

http://www.mops.czestochowa.pl/mops/formy-pomocy/swiadczenie-rodzinne/

 


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl