Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Projekt kolejnej częstochowskiej organizacji ngo wygrał w rządowym konkursie

28 kwietnia 2016

Gratulujemy Fundacji Chrześcijańskiej "Adullam", która na realizację zgłoszonego projektu w ramach „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności”, otrzymała 53.000,00 zł z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z województwa śląskiego wygrały tylko 3 projekty. Tym bardziej cieszy fakt, że znalazł się wśród nich projekt Fundacji Chrześcijańskiej "Adullam", ktory uzyskał wysokie ministerialne oceny.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 27 kwietnia 2016 r. zaakceptowało ostateczną listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w otwartym konkursie ofert w ramach „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016. W programie można było składać wnioski na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Dotację można było uzyskać na realizację działań w ramach następujących celów szczegółowych:
Cel nr 1: Zwiększenie samodzielności osób bezdomnych poprzez system usług reintegracji społecznej i zawodowej,
Cel nr 2: Wzmocnienie i usprawnienie systemu interwencji, ochrony zdrowia i życia osób bezdomnych,
Cel nr 3: Zmiana standardów placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych tj.: ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych.

Fundacja Chrześcijańska "Adullam" aplikowała na realizację działań w ramach celu szczegółowego: "Zmiana standardów placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych tj.: ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych."


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl