Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej na lata 2016-2020 - konkurs dotacyjny

Celem Otwartego konkursu ofert jest wyłonienie i wsparcie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej określonych w Programie Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2016-2020, przewidzianych do realizacji w 2016 roku, tj.:

1.Wspieranie działań mających na celu poprawę warunków do godnego i zdrowego starzenia się.

2.Wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego osób skrajnie ubogich i zagrożonych bezdomnością.

3.Wspieranie działań mających na celu wzmocnienie i poprawę sytuacji rodzin w środowisku lokalnym.

Do złożenia oferty uprawnione są:

·organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej,

·podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.

Wojewoda Śląski na realizację ofert w ramach przedmiotowego konkursu  przeznacza kwotę 900 000 zł.

Podmioty ubiegające się o środki z budżetu Wojewody Śląskiego winien złożyć ofertę (wniosek aplikacyjny) w nieprzekraczalnym terminie do 27 kwietnia 2016 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

Źródło informacji oraz szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl