Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Wyniki konkursu FIO w 2016 r. - gratulacje dla zwycięskich organizacji ngo.

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił listę projektów zweryfikowanych formalnie i ocenionych merytorycznie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2016 r.

Wyrażamy radość z faktu, że konkurs ten cieszył się dużym zainteresowaniem częstochowskich organizacji pozarządowych, które do niego przystąpiły zgłaszając ciekawe propozycje inicjatyw obywatelskich.

Gratulujemy szczególnie organizacjom, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną oraz wysoko uplasowały się w ministerialnym, konkursowym rankingu - zdobywając tym samym dotacje na zaproponowane zadania merytoryczne.

Poniżej podajemy listę zwycięzców:

  1. Fundacja OCZAMI BRATA, zadanie: „Akademia Wolontariatu” (Priorytet 2 - projekty dwuletnie), dofinansowanie zadania roku 117.420,00 zł na rok 2016 oraz 82.380,00 zł na rok 2017.

  2. Stowarzyszenie Hospicjum DAR SERCA, zadanie: "Wolontariat dla każdego i w każdym wieku", dofinansowanie zadania 97.186,00 zł.

  3. Stowarzyszenie Częstochowskie AMAZONKI, zadanie: Częstochowska Alternatywa Społeczna CZAS
    ((Priorytet 2 - projekty jednoroczne), dofinansowanie zadania 82.000,00 zł.

  4. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie DLA RODZINY, zadanie: „Mój własny wrzechświat” (Priorytet 2 - projekty jednoroczne), dofinansowanie zadania 76.762,00 zł.

  5. Częstochowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA, zadanie: „Niewyczerpani” (Priorytet 2- projekty jednoroczne), dofinansowanie zadania 32.255,00 zł.


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl