Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Tramwaj rodzicielstwa zastępczego

23 grudnia po Częstochowie kursował zabytkowy tramwaj typu 102Na ustrojony plakatami i kolorowymi balonami w kształcie serc, a wszystko w ramach akcji promującej rodzicielstwo zastępcze.

Tramwaj wyruszył w samo południe z zajezdni MPK przy al. Niepodległości. Przejechał do pętli przy ul. Fieldorfa-Nila, następnie do pętli przy stadionie Rakowa, po czym wrócił do zajezdni. Podczas bezpłatnego przejazdu, uczestnicy akcji – m.in. prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, rozdawali balony, słodkie upominki oraz materiały informacyjne, promujące pieczę zastępczą. Celem przedsięwzięcia było rozwijanie świadomości mieszkańców i promocja alternatywnych form opieki nad dziećmi poprzez tworzenie zawodowych rodzin zastępczych na terenie powiatu częstochowskiego, a także pozyskanie kandydatów na rodziny zastępcze.

Obecnie ponad 190 dzieci czeka w instytucjonalnych formach opieki na dom i rodzinę. Pracownicy MOPS i Stowarzyszenia „Dla Rodziny” odwiedzają także szkoły, uczelnie, rozmawiają z przedsiębiorcami, biorą udział w miejskich imprezach plenerowych, piknikach, festynach. Nawiązano współpracę z Urzędem Pracy, ogłoszenia były także przekazywane m.in. w parafiach.
O rodzinnych formach pieczy zastępczej warto mówić, zwłaszcza, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy jakie są możliwości w tym zakresie, często rodzicielstwo zastępcze jest mylone z adopcją.

Piecza zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej. Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza i rodzinny dom dziecka. Rodziny zastępcze mogą być w zależności od sytuacji:

  • Spokrewnione – mogą ją stworzyć najbliżsi krewni dziecka, czyli dziadkowie
    lub rodzeństwo (babcia, dziadek, brat, siostra)

  • Niezawodowe – może ją stworzyć zarówno rodzina dziecka niebędąca wstępnymi
    lub rodzeństwem dziecka, jak i osoby niespokrewnione z dzieckiem

  • Zawodowe – to taka rodzina zastępcza, z którą zawierana jest umowa o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej; tworzą ją małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka. Jeżeli umowę zawierają małżonkowie  jeden z nich, wskazany w umowie, otrzymuje stałe wynagrodzenie miesięczne. Czas trwania umowy to minimum 4 lata.

Oprócz tego można także prowadzić RODZINNY DOM DZIECKA – to miejsce, w którym może przebywać nie więcej niż ośmioro dzieci. Z osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka zawierana jest umowa o świadczenie usług, z tytułu której przysługuje stałe wynagrodzenie miesięczne. Czas trwania umowy: minimum 5 lat. Dodatkowo rodzice zastępczy w każdej z form rodzin zastępczych oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka otrzymują m.in. świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka. Wcześniej trzeba jednak przejść proces diagnostyczno-kwalifikacyjny.

Osoby chętne do bycia rodzicami zastępczymi lub prowadzenia rodzinnych domów dziecka lub poszukujące informacji powinny się kontaktować z :

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie

Ul. P.O.W. 2, 42 – 200 Częstochowa

Tel. 34 372 42 24, 34 372 42 25

www.mops.czestochowa.pl

Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie „DLA RODZINY” w Częstochowie - Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny
ul. Jasnogórska 34, 42 – 200 Częstochowa

Tel. 502 985 101

Obecnie w Częstochowie funkcjonuje 12 placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym 3 typu rodzinnego, w pieczy instytucjonalnej przebywa 193 dzieci. W mieście zarejestrowano 259 rodzin zastępczych, w których przebywa 333 dzieci (w tym 5 rodzin zastępczych zawodowych). Funkcjonują także 2 rodzinne domy dziecka, w których przebywa 8 dzieci.


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl