Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Ranking Aktywności Społecznej w samorządach

W rankingu wzięto pod uwagę cztery wymiary aktywności społecznej -
aktywność obywatelską (mierzoną frekwencją w wyborach samorządowych w 2014 r., parlamentarnych i prezydenckich w 2015 r.); obszar zinstytucjonalizowanej aktywności mieszkańców (liczba fundacji i stowarzyszeń według stanu na koniec 2015 r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców); wsparcie udzielane przez administrację samorządową organizacjom społecznym (w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców) oraz aktywność przejawiającą się w akcjach społecznych i nieformalnych inicjatywach (liczba zbiórek publicznych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców).

Ranking przeprowadzono w pięciu kategoriach gmin: wiejskich, miejsko-wiejskich, małych miast (do 50 tys. mieszkańców), średnich miast (50–100 tys.) oraz dużych miast (powyżej 100 tys.).

Zestawienie dużych miast otwiera Warszawa, przed Olsztynem i Krakowem.  Wśród miast od 50 do 100 tys. mieszkańców najlepszy był Nowy Sącz, wśród małych miast – Sopot.
Pierwszy w Polsce ranking samorządów najbardziej aktywnych społecznie przygotowało Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”  oraz stowarzyszenie "Klon / Jawor". Autorami opracowania są Agata Miazga - koordynatorka programu Moja Polis (interaktywnego systemu monitoringu partnerstwa lokalnego i rozwoju aktywnych społeczności lokalnych) i Piotr Teisseyre - autor opracowań w ramach serwisu Moja Polis.

Ranking dostępny jest na stronie: http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/user_upload/Ranking_-_Aktywnosc_spoleczna.pdf


źródło:www.czestochowa.pl


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl