Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Marszałek powołał Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego

1 marca br. zarządzeniem Marszałka Województwa Śląskiego powołano Radę Działalności Pożytku Publicznego. Rada liczy 27 członków. W skład Rady wchodzą: przedstawiciel Wojewody Śląskiego, pięciu przedstawicieli Sejmiku Województwa Śląskiego, piętnastu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego.
Do zadań Rady należy m.in. konsultowanie i opiniowanie dokumentów dotyczących programów współpracy z NGO, zadań publicznych którym zajmą się organizacje pozarządowe oraz udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a NGO.

Skład Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego:

1) przedstawiciel Wojewody Śląskiego:

 • Norbert Kujawa

2) pięciu przedstawicieli Sejmiku Województwa Śląskiego:

 • Beata Kocik
 • Danuta Kożusznik
 • Marta Starc-Jażdżyk
 • Jerzy Gorzelik
 • Stanisław Dzwonnik

3) sześciu przedstawicieli Marszałka Województwa Śląskiego:

 • Katarzyna Błaszczyk-Domańska
 • Sabina Heller
 • Karolina Pluszke
 • Mateusz Wrona
 • Arnika Kluska
 • Anna Markiewicz

4) piętnastu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego:

 • Jan Garncarz
 • Marcin Stempniak
 • Sławomir Dębski
 • Anna Kruczek
 • Łukasz Gorczyński
 • Andrzej Gillner
 • Anna Peterko
 • Iwona Sosnowska-Wieczorek
 • Alina Bednarz
 • Sonia Rzeczkowska
 • Piotr Dominiak
 • Jolanta Czernicka-Siwecka
 • Marcin Adamczyk
 • Jacek Trochimowicz
 • Mateusz Eichner

Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego to ciało doradcze Marszałka w sprawach funkcjonowania organizacji pozarządowych. Do jej zadań należy m.in. konsultowanie i opiniowanie dokumentów dotyczących programów współpracy z NGO, zadań publicznych którym zajmą się organizacje pozarządowe oraz udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a NGO.

Kadencja Rady trwa 3 lata. Za udział w pracach Rady nie przysługuje wynagrodzenie.

Gratulujemy radnym Sejmiku Wojewódzkiego z Częstochowy: Pani Beacie Kocik (PiS) i Panu Stanisławowi Dzwonnikowi (SLD), a także Pani Annie Peterko (ZHP - przedstawiciel ngo) wyboru do Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.   

źródło: ngo.slaskie.pl


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl