Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Miejska Rada Rodziców Zastępczych - rok współpracy

W piątek 30 października przedstawiciele Miejskiej Rady Rodziców Zastępczych spotkali się z prezydentem Krzysztofem Matyjaszczykiem, by podsumować pierwszy rok współpracy Rady z samorządem. Była to też okazja do rozmowy o kierunkach dalszej współpracy.

Dla dzieci opuszczonych (z różnych przecież powodów), nierzadko  zaniedbanych to właśnie rodzina zastępcza pozostaje jedną z form wychowania, najbardziej zbliżoną charakterem do rodziny naturalnej. Jest też bardzo istotnym elementem w systemie opiekuńczo - wychowawczym. Częstochowskie rodziny zastępcze wraz z Miejską Radą Rodziców Zastępczych będą podejmowały działania mające na celu promowanie idei rodzicielstwa zastępczego, m.in. w prasie (także w miesięczniku "Jasne, że Częstochowa"). Ważne jest pokazanie  jakie możliwości rozwojowe stwarza taka rodzina dziecku pozbawionemu opieki i wychowania w rodzinie biologicznej.

Podczas spotkania rozmawiano również o trwających pracach nad poszerzeniem o rodziny zastępcze grona beneficjentów, uczestniczących w projekcie „Częstochowa dla rodziny+”. W jego ramach rodzinom wielodzietnym, mieszkającym w naszym mieście, wydawane są karty „Rodzina+”. Na ich podstawie partnerzy projektu udzielają zniżek, rabatów i promocji na określone usługi.

Miejska Rada Rodziców Zastępczych jest organem przedstawicielskim rodziców zastępczych mieszkających na terenie Częstochowy.

Celem jej działania jest. m.in.: reprezentowanie rodziców zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, działanie na rzecz promocji rodzinnych form opieki zastępczej oraz budowanie pozytywnego wizerunku rodzinnej pieczy zastępczej, wspieranie rodzin zastępczych i osób prowadzącychrodzinne domy dzieckaw wypełnianiu ich obowiązków, pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców zastępczych na rzecz podnoszenia kompetencji wychowawczych.

Miejscem działania Rady jest Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny,  przy ul. Jasnogórskiej 34, prowadzone przez Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie "DLA RODZINY".

Na stronie internetowej Stowarzyszenia www.dlarodziny.com można znaleźć  informacje o terminie i miejscu konsultacji prowadzonych przez Miejską Radę Rodziców Zastępczych.

Źródło: www.czestochowa.pl


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl