Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Ogólnopolska nagroda za wprowadzenie elektronicznego generatora do współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Urząd Miasta Częstochowy został wyróżniony statuetką Skrzydła IT w Administracji za wprowadzenie elektronicznego generatora do współpracy z organizacjami pozarządowymi. Częstochowa otrzymała wyróżnienie w kategorii Oprogramowanie do obsługi urzędu za Elektroniczny Generator. Statuetka została wręczona 20 kwietnia, podczas III Forum Kierowników IT w Administracji na ręce Adriana Starońka naczelnika Wydziału Polityki Społecznej UM. Elektroniczny Generator został przygotowany i jest nadzorowany przez pracowników Referatu Ekonomii Społecznej ww. wydziału UM. 

 

Skrzydła IT w Administracji to nagrody przyznawane projektom informatycznym zrealizowanym przez instytucje publiczne. Skrzydła otrzymują projekty, które pod względem sposobu wdrożenia i osiągniętych wymiernych korzyści mogą stanowić wzór do naśladowania. W tym roku na konkurs wpłynęło 150 zgłoszeń w 5 kategoriach. Kapituła konkursu przyznała 5 wyróżnień (w każdej kategorii 1 w skali kraju). Celem nagrody jest wyróżnienie instytucji, które poprzez zrealizowane projekty ułatwiły dostęp do usług publicznych, poprawiły jakość obsługi i komunikację na linii urząd – obywatel.

Nagrody przyznane są w pięciu kategoriach:

  • e-Administracja

  • e-Kultura i e-Edukacja

  • e-Usługi dla obywatela

  • Oprogramowanie do obsługi urzędu

  • Narzędzia do komunikacji z obywatelami

Elektroniczny Generator (EG) jest narzędziem internetowym usprawniającym współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania zadań publicznych. Umożliwia wypełnianie oferty realizacji zadania publicznego i jej rozliczania. Do Elektronicznego Generatora dostęp mają m.in. organizacje pozarządowe oraz pracownicy Urzędu Miasta zlecający realizację zadań publicznych.


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl