Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Do 15 lipca zgłoś swój projekt w ramach Funduszu Małych Grantów

Zgłoś swój projekt poprawiający bezpieczeństwo i zdobądź grant na jego realizację. Do 15 lipca 2021 roku można składać wnioski o dofinansowanie projektów podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Celem konkursu jest promowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez pomoc organizacjom non-profit w realizacji projektów podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego. W edycji 2021 promowane będą projekty skierowane do pieszych jako uczestników ruchu drogowego.

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na fundusz wynosi: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

2. Zasady przyznawania dofinansowania:
O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje oraz placówki edukacyjne, których celem działania nie jest osiąganie zysków. Organizacje te muszą być zarejestrowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Regulamin zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji projektów, sposób przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków projektowych, termin wyboru wniosków projektowych, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru wniosku projektowego i niezbędnych załączników zamieszczono na stronie internetowej Partnerstwa www.pbd.org.pl.

3. Termin realizacji projektu:
Projekt należy zrealizować nie później niż do dnia 31 sierpnia 2022 r.

4. Termin i sposób składania wniosków:
Aby wziąć udział w konkursie należy nie później niż do 15 lipca 2021 r. dostarczyć wydrukowany i podpisany wniosek razem z formularzem budżetu i harmonogramem do Stowarzyszenia Partnerstwo Dla Bezpieczeństwa Drogowego

 • pocztą lub kurierem na adres:
  Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego
  Ul. Mokotowska 14
  00-561 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie:
  „Fundusz Małych Grantów 2021"
 • drogą mailową na adres:
  biuro@pbd.org.pl

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego, bądź data wpływu wniosku na skrzynkę e-mail.

5. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków oraz termin dokonania wyboru wniosków:

Wnioski będą oceniane przez Komisję na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dofinansowania w ramach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Partnerstwa nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty podjęcia decyzji przez komisję.

Pokaż stronę programu

źródło: www.ngo.pl


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl