Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Konsultacje Strategii Demograficznej na Śląsku

Jedną z największych barier, powstrzymujących Polaków przed założeniem rodziny, jest brak własnego mieszkania. Działania w tym obszarze, zaproponowane w Strategii Demograficznej 2040, muszą być prowadzone w ścisłej współpracy z samorządami. Omówieniu jej warunków służą m.in. ogólnopolskie konsultacje tego dokumentu. W ich ramach wiceminister Stanisław Szwed odwiedził Katowice.

Polska, podobnie jak większość państw europejskich, znajduje się w bardzo niekorzystnej sytuacji demograficznej. Polacy – według wszelkich badań – chcą mieć dzieci. Przed założeniem rodziny często powstrzymuje ich brak własnego mieszkania, obawy o stabilność pracy czy o możliwość zapewnienia opieki nad małym dzieckiem.

Odpowiedzią na te wyzwania jest mądra i szeroko zakrojona polityka prorodzinna. Polityka nakierowana na wzmocnienie rodziny oraz znoszenie barier dla rodziców – również tych przyszłych i nie do końca zdecydowanych. Główny cel to wyjście z pułapki niskiej dzietności i zbliżenie się do poziomu dzietności gwarantującego zastępowalność pokoleń.

Strategia wskazuje – Polski Ład gwarantuje

Założenia takiej polityki zostały sformułowane w Strategii Demograficznej 2040, która wskazuje główne kierunki. Polski Ład gwarantuje ich wdrożenie w życie. Konkretne działania są już realizowane w Polskim Ładzie. To m.in. programy mieszkaniowe „Mieszkanie Bez Wkładu” i „Dom Bez Formalności” oraz rozwiązania gwarantujące stabilne zatrudnienie – mówił w Katowicach sekretarz stanu Stanisław Szwed. – Finansowo Rodziny z dziećmi wesprze Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Wiceminister dodał, że dzięki temu chcemy do 2040 osiągnąć ambitny, ale możliwy do zrealizowania cel: współczynnik dzietności na poziomie co najmniej 1,8.

Część programów wprowadzonych i kontynuowanych w Ministerstwie Rodziny, również ma charakter prodemograficzny. Założeniu i powiększaniu rodziny sprzyjają takie programy, jak Rodzina 500+, Maluch+ czy Dobry Start.

źrodło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl