Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Międzynarodowe Domy Spotkań Edycja 2021- Ogłoszenie o konkursie!

Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Narodowego Instytutu Wolności zaprasza organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2021-2030, Edycja 2021.

Głównym celem Programu jest promowanie nawiązywania kontaktów między społeczeństwami w UE i poza nią, promowanie solidarności i zrozumienia międzykulturowego, upowszechnianie dziedzictwa narodowego Polaków i historii Polski. Przedmiotem konkursu jest umożliwienie stworzenia sieci MDS, dysponującej wysokiej jakości ofertą programową, spójną z celami polityki edukacyjnej i zagranicznej państwa polskiego, podążającą za współczesnymi wyzwaniami społecznymi oraz rynku pracy i edukacji

Oferty o dofinansowanie można złożyć w ramach następujących Priorytetów:

Priorytet 1.: Wsparcie istniejących międzynarodowych domów spotkań

  • Ścieżka 1a: Wsparcie działalności programowej istniejących międzynarodowych domów spotkań,
  • Ścieżka 1b: Wsparcie rozwoju instytucjonalnego istniejących międzynarodowych domów spotkań.

Priorytet 2.: Wsparcie nowych międzynarodowych domów spotkań

  • Ścieżka 2a: Wsparcie działalności programowej nowopowstających międzynarodowych domów spotkań,
  • Ścieżka 2b: Wsparcie rozwoju instytucjonalnego nowopowstających międzynarodowych domów spotkań.

Możliwe jest ubieganie się o realizację zadań wskazanych w jednym Priorytecie w ramach jednej lub równocześnie dwóch ścieżek.  Kwota dotacji uzależniona jest od tego, w jakich ścieżkach będzie realizowane zadanie.

Najważniejsze informacje:

  • jedna organizacja może złożyć jedną ofertę w ramach jednej lub równocześnie dwóch ścieżek w danym Priorytecie,
  • nabór ofert rozpoczął się 09 lipca 2021 roku o godzinie 15.00,
  • termin składania ofert upływa 30 lipca 2021 r. o godzinie 15.00,
  • projekty mogą być realizowane od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2023 r.,
  • wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

Więcej informacji znajduje się w:

Szczegółowe informacje na temat Programu Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań Edycja 2021  będzie można uzyskać w terminie naboru ofert  pod numerem telefonu 601-901-327 w dniach 09-30.07.2021 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pisząc na adres: mds@niw.gov.pl

 


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl