Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Częstochowscy zwycięzcy konkursu Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

W 2021 roku na realizację programu „Aktywni+” na lata 2021–2025 przeznaczono środki finansowe w wysokości 40 mln. W ramach programu organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów kwotą od 25 tys. do 250 tysięcy zł.

W edycji 2021 programu „Aktywni+” złożono w sumie 1658 ofert. Wśród zwycięzców tego konkursu, których zadania oceniono bardzo wysoko znalazło się 9 częstochowskich organizacji/podmiotów.

 1. W priorytecie nr 1 Programu: „Aktywność społeczna, która obejmuje działania mające na celu zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspieranie niesamodzielnych osób starszych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie zaangażowania osób starszych w obszarze rynku pracy”.
  dofinansowanie otrzymało 5 częstochowskich organizacji/podmiotów:
 1. Servire Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na zadanie: „Senior dla seniora”
  w kwocie 225 000,00 zł.
 2. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej na zadanie: „ Etna - Emerytalne Towarzystwo Nowej Aktywności” w kwocie 203 680,00 zł.
 3. Fundacja Czyn Katolicki na zadanie: „ Klub Częstochowskiego Seniora 2021” w kwocie 187 880,00 zł.
 4. Fundacja Provita na zadanie: „Seniorzy aktywni na co dzień”  w kwocie 137 400,00 zł.
 5. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Wojciecha Biskupa Męczennika na zadanie: „Nasi seniorzy w działaniu” w kwocie 198 700,00 zł.
 1. W priorytecie nr 2 Programu: Partycypacja społeczna, która przyczynia się do wzmocnienie samoorganizacji środowiska osób starszych oraz zwiększenia wpływu osób starszych na decyzje dotyczące warunków życia obywateli”.
  dofinansowanie otrzymała 1 częstochowska organizacja:
 1. Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxilio Venire na zadanie: „ Częstochowskie Biuro Interwencji Senioralnej” w kwocie 199 610,00 zł.
 1. W priorytecie nr 3 programu: „Włączenie cyfrowe obejmujące działania na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych”

dofinansowanie otrzymały 2 częstochowskie organizacje/podmioty

 1. Częstochowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Perasada” na zadanie: „Dzielnica Wyczerpy-Aniołów silna seniorami” w kwocie 62 029,00 zł.
 2. Fundacja Chrześcijańska „Adullam” na zadanie: „Senior aktywny cyfrowo” w kwocie w 49 495,00 zł.

 

 1. W priorytecie nr 4 Programu: „Przygotowanie do starości realizowane poprzez wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych oraz zwiększanie bezpieczeństwa seniorów”.
  dofinansowanie otrzymała 1 częstochowska organizacja:
 1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy na zadanie: „ Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie” w kwocie 64 975,00 zł.

Zwycięskim częstochowskim organizacjom/podmiotom serdecznie gratulujemy i życzymy wiele satysfakcji z realizacji zadań dla seniorów.


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl