Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Placówka Wsparcia Dziennego "Klub Pszczółki" - trenuje

Placówka Wsparcia Dziennego Klub „Pszczółki” przy Fundacji „Twój Rozwój” realizuje zadanie publiczne  pn. „Trening czyni mistrza - Klub Pszczółki". Projekt ma na celu włączyć uczestników do treningów zaradności i funkcjonowania w codziennym życiu poprzez trening doskonalenia różnorodnych umiejętności.

Placówka prowadzi następujące zajęcia: trening umiejętności „dnia codziennego”, trening umiejętności interpersonalnych i wokalno-tanecznych oraz manualnych.

Konieczność realizacji zadania wynika z potrzeby wspieranie rodziny przez objęcie dzieci, młodzieży oraz osób starszych z różnym stopniem sprawności działaniami opiekuńczymi i wychowawczymi.  Placówka Wsparcia Dziennego prowadzi w formie opiekuńczej zajęcia organizacji czasu wolnego, zabawy, zajęcia sportowe, które rozwijają zainteresowania oraz przygotowują  podopiecznych do dorosłego, samodzielnego życia.

Ciekawym wydarzeniem w  Placówce były warsztaty fotograficzne i dwie wycieczki. Jedna z nich poprowadziła do Tajemnicy Ciemności, która jest unikatową w skali Śląska ścieżką edukacyjną i znajduje się w Katowicach. Składa się z pięciu całkowicie zaciemnionych, inspirująco zaaranżowanych przestrzeni. Odwiedzający goście mogą doświadczyć sposobu funkcjonowania osób niewidomych. Odkrywają poznawanie rzeczywistości wszystkimi zmysłami za wyjątkiem wzroku i budzą w sobie empatię. Przez cały czas zwiedzania  pozostają pod opieką niewidomego edukatora. Druga wycieczka odbyła się do Alpakarnii w miejscowości Poczesna/k. Częstochowy. Podopieczni mogli zobaczyć wyjątkowe zwierzęta, w tym oczywiście alpaki z rodziny wielbłądowatych.

Placówka Wsparcia Dziennego Klub „Pszczółki” działa przy Al. Pokoju 5 w Częstochowie.

Termin realizacji zadania publicznego - 15.02.2021r. - 30.06.2022r.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowy.Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl