Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Konsultacje projektu ustawy o ekonomii społecznej

Zapraszamy do zapoznania się z projektem ustawy o ekonomii społecznej. Uwagi do projektu można zgłaszać do 21 czerwca 2021 r. przez przesłanie uzupełnionej tabeli uwag na adres: konsultacje.es@mrips.gov.pl

W maju poznaliśmy projekt nowej regulacji - projekt ustawy o ekonomii społecznej. 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej skierowało do konsultacji projekt ustawy o ekonomii społecznej, która ma na celu przede wszystkiem aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem, w szczególności bezrobotnych i z niepełnosprawnością,

W uzasadnieniu do projektu Ministerstwo zwróciło uwagę, że ekonomia społeczna jako sfera życia społeczno-gospodarczego, pozostająca na pograniczu sektora przedsiębiorczości i organizacji pozarządowych, nie została dotąd zdefiniowana w polskim prawie.

W projekcie zapisano, że ekonomia społeczna ma stanowić narzędzie reintegracji społecznej i zawodowej, realizować cele zatrudnieniowe, a także wspierać szeroko rozumiany rozwój lokalny w jednostkach samorządu terytorialnego.

Autorzy projektu wskazują, że wsparcie rozwoju lokalnego jest bardzo ważne w sytuacji rosnącego zapotrzebowania na usługi społeczne wiążące się także ze zmianami demograficznymi w Polsce.

Projektowana regulacja wprowadza do porządku prawnego szereg definicji, m.in. definiuje krąg podmiotów ekonomii społecznej (PES), określa katalog osób uznanych za zagrożone wykluczeniem społecznym, wprowadza status przedsiębiorstwa społecznego (PS).

Ustawa o ekonomii społecznej ma być wdrażana równolegle do działań współfinansowanych ze środków europejskich w ramach perspektywy finansowej na lata 2021-2027, a także inicjatyw ujętych w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

  • Czy przedstawiona propozycja jest dobra, czy zła?
  • Jakie znaczenie ma dla organizacji społecznych?
  • Czy jest spójna z funkcjonującym systemem pożytku publicznego?
  • Jaki wpływ będzie miała na zasady współpracy organizacji pozarządowej z administracją?
  • Jak wpłynie na rozwój podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych, organizacji pozarządowych?

Czekamy na opinie społeczników z organizacji społecznych, spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw społecznych:

PROJEKT USTAWY ES       

PROJEKT USTAWY_UZASADNIENIE

PROJEKTR USTAWY_OSR    

OSR-ZAŁĄCZNIK     

TABELA UWAG


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl