Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Postaw na rodzinę - ogólnopolska kampania w Częstochowie

Inauguracja Kampanii nastąpiła 14 czerwca br., podczas obchodów VII Częstochowskich Dni Profilaktyki. Jednym z głównych miejsc realizacji kampanii są szkoły oraz Dzielnicowe Ośrodki Społeczności Lokalnej, które w ramach swoich programów profilaktyki chętnie kreują prorodzinne postawy.

Kampania służy również pomocą w dialogu z rodzicami i przedstawia im istotne informacje o roli rodziny i odpowiedzialnego rodzicielstwa w profilaktyce zachowań ryzykownych, co szkoły mogą wykorzystać podczas zebrań z rodzicami, również w wersji zdalnej.

Rok 2021 jest kolejnym, w którym pandemia COVID-19 zmienia realia życia codziennego rodziny, często borykającej się z problemem izolacji, narażonej na kryzysy psychiczne i przemoc domową. Negatywne emocje między małżonkami, przenoszone są na dzieci, które poza sytuacją izolacji dodatkowo, negatywnie wpływają na ich psychikę.

W ekspertyzie przeprowadzonej na zlecenie PARPA pn. „Profilaktyka na czas epidemii. Potrzeby, priorytety i rekomendacje dotyczące działa w zakresie profilaktyki używania substancji psychoaktywnych oraz innych problemów dzieci i młodzieży w czasie epidemii COVID-19”, opracowanej pod kierunkiem dra Szymona Grzelaka we współpracy z ekspertami Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej – dr Dorotą  Żyro, dr Ewą Siellawą-Kolbowską i mgr Leszkiem Szawińskim, wskazano na trudną sytuację dzieci i młodzieży w czasie pandemii COVID-19 oraz trudności rodziców w radzeniu sobie wypełnianiu przez nich roli wychowawczej, ponieważ sami doświadczają trudności w radzeniu sobie z własnymi zadaniami i rolami życiowymi. Zwrócono uwagę, że w krótkim okresie dochodzi do pogorszenia stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, natomiast w długim do fali wzrostu zachowań ryzykownych, w tym nadużywania substancji psychoaktywnych, przemocy i innych uzależnień.

Według specjalistów nie ma lepszego sposobu na skuteczną profilaktykę niż inwestowanie w relacje rodzinne.Rodzina jest wspólnotą osób, które kształtują sposób myślenia, przeżywania oraz zachowania się jednostki. Jest przestrzenią, w której dziecko zostaje wprowadzone w normy życia społecznego, dzięki czemu kształtuje się jego osobowość.  Kiedy więzi wewnątrz rodziny są prawidłowe, maleje ryzyko sięgania przez młodych ludzi po alkohol czy narkotyki. "Postaw na rodzinę!" proponuje mieszkańcom pozytywną profilaktykę, bez pouczania i moralizatorstwa, za to z odwołaniem do najważniejszej wartości w życiu każdego z nas - rodziny. Treści zawarte w kampanii oparte są na rekomendowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych strategii rozwijania umiejętności wychowawczych - jednej z najskuteczniejszych.

Z powodu zagrożenia koronawirusem rodziny spędzają ze sobą obecnie więcej czasu. To niepowtarzalna szansa, by uzdrowić kulejące relacje albo wzmocnić te, które są dobre. Część rodziców nie wie, jak wrócić do szczerych rozmów z dzieckiem, po dłuższym okresie braku bycia na bieżąco. Także dzieci mogą początkowo czuć opór, by się otworzyć. Rozwiązaniem tych wszystkich problemów jest kampania „Postaw na rodzinę!”. W ulotkach zawarto informacje, jak miło spędzać ze sobą czas (także w okresie, gdy wszystko wróci już do normalności). Zachęcają dzieci do pomagania rodzicom i uczą, jak ze sobą rozmawiać. W kampanii wspierany jest pozytywny obraz rodziny, bo to skuteczna metoda chronienia młodych ludzi przed alkoholem i innymi używkami.

Cel główny Kampanii, to wspieranie rodziny, poprzez propagowanie pozytywnego jej obrazu.

Cele szczegółowe, to przede wszystkim:

 • wspieranie rodzin zagrożonych dysfunkcjami,
 • przeciwdziałanie zaburzeniom psychicznym i emocjonalnym dzieci i młodzieży,
 • propagowanie wzorców czynnego, wspólnego spędzania czasu przez rodzinę,
 • wzmacnianie indywidualnych umiejętności życiowych dzieci i młodzieży,
 • kreowanie przyjaznego środowiska społecznego sprzyjającego rozwojowi dzieci i młodzieży oraz prawidłowych relacji z rodzicami.

W ramach kampanii zaplanowano, m. in.:

 • rozdysponowanie zestawu ulotek i plakatów, opasek odblaskowych,
 • udostępnienie broszur „Prawda o alkoholu. Co powinieneś wiedzieć”, które zawierają informacje na temat alkoholu, jego działania na organizm, oraz innych uzależnień; opracowane są prostym językiem, w przyjaznej formie, co pozwoli odbiorcom sprawdzić, czy ich picie jest bezpieczne oraz znaleźć wsparcie dla osób z problemem alkoholowym; w broszurze wyjaśniono, czym jest płodowy zespół alkoholowy, obalono mity na temat picia w czasie pandemii oraz ukazano zagrożenia,
 • przekazanie materiałów poświęconych koronawirusowi,
 • motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia w zakładach lecznictwa odwykowego,
 • udzielanie wsparcia ofiarom przemocy domowej (NGO, punkty konsultacyjno-wspierające, Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej),
 • realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie (NGO, Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi),
 • działania organizacji pozarządowych i innych podmiotów niepublicznych na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży oraz ich rodzin poprzez realizację zadań zleconych w otwartych konkursach ofert, w tym:

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, realizacja zadań odbywa się zgodnie z ustanowionymi w przepisach prawa ograniczeniami, nakazami i zakazami oraz wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego; zgodnie z aktualnie obowiązującym reżimem sanitarny.

 


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl