Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Bajki przyjazne dzieciom jako forma przeciwdziałania patologiom społecznym

"Bajki przyjazne dzieciom jako forma przeciwdziałania patologiom społecznym" to tytuł zadania realizowanego przez Fundację Oczami Brata w okresie 01 marca do 30 grudnia br., mającego na celu zwiększenie wiedzy na temat negatywnych zjawisk np. uzależnień, przemocy i dyskryminacji wśród dzieci.

Rodzaj zadania – Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w zakresie profilaktyki pozytywnej.

Zadanie ma na celu zwiększenie w społeczności lokalnej wiedzy na tematy związane z występowaniem negatywnych zjawisk m.in. uzależnień i przemocy, dyskryminacji itp. Dodatkowo celem zadania jest rozwijanie umiejętności interpersonalnych oraz zwiększenie wiedzy na temat występowania negatywnych zjawisk np. uzależnień, przemocy i dyskryminacji wśród dzieci i młodzieży.

W ramach zadania przewidziano do zrealizowania 8 spotkań skupionych wokół bajek i powieści o charakterze terapeutycznym/edukacyjnym w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2021 r., w których uczestniczyć będzie minimum 80 dzieci.

Zajęcia przeprowadzone zostaną w formie warsztatowej i polegać będą na lekturze bajek połączonej z grami i zabawami ułatwiającymi zrozumienie dzieciom poruszanych trudnych zagadnień. Zajęcia poruszać będą tematykę negatywnych zjawisk m.in. uzależnień i przemocy, przeciwdziałania patologiom uzależnień, dyskryminacji (w tym osób z niepełnosprawnością) itp. W działaniu pomagać będą również wolontariusze, których zadaniem będzie wsparcia animatorów w realizacji zajęć.                                      Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl