Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Zajęcia klubowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób z niepełnosprawnościami

Zadanie ma na celu wsparcie osób z niepełnosprawnością w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym, poprzez prowadzenie przez Warsztat Terapii Zajęciowej zajęć klubowych, jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

W ramach zadania została stworzona przestrzeń do prowadzenia aktywnych form wspierania osób z niepełnosprawnością w podjęciu lub utrzymaniu zatrudnienia. Zajęcia w Klubie WTZ odbywają się w 6 głównych obszarach: artystycznym, gastronomicznym, komputerowym, życia codziennego, introligatorskim, sprzątającym. W pracy terapeutycznej szczególny nacisk kładziony jest na przystosowanie społeczno-zawodowe uczestników i osiągnięcie poprzez pracę jak najwyższego poziomu ich dojrzałości społecznej i samodzielności.

Beneficjentami zadania są osoby niepełnosprawne z terenu miasta Częstochowy, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i/lub opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia lub/i osoby niepełnosprawne z terenu miasta Częstochowy, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które znajdują się na prowadzonej przez fundację liście osób, których zgłoszenie do uczestnictwa w WTZ zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

Zajęcia odbywają się w budynku Parafii św. Zygmunta w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 1. Organizatorem WTZ jest Fundacja Oczami Brata.

Termin realizacji zadania publicznego – 1.01.2021 r. – 31.12.2021 r.Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl