Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Samodzielne mieszkanie szansą na samodzielne życie

Zadanie Fundacji Oczami Brata z zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - "Prowadzenie mieszkania chronionego-treningowego" jest realizowane od 1 stycznia 2021 roku, a zakończy się 30 czerwca 2022 roku.

Zadanie ma na celu przygotowanie osób z niepełnosprawnością do prowadzenia częściowo lub całkowicie samodzielnego życia poprzez naukę samodzielności i zaradności życiowej w czasie okresowego pobytu tych osób w mieszkaniu chronionym - treningowym.

Zadanie polega na stworzeniu warunków do częściowej lub całkowitej samodzielnej egzystencji dla min. 2 osób z niepełnosprawnością w okresie 1,5 roku trwania zadania. Uczestnicy mogą przy wsparciu Asystenta uczyć się samodzielnej egzystencji. Wsparcie ustalane jest z klientami
z niepełnosprawnością z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb i możliwości poprzez nabycie i rozwinięcie ich kompetencji w czterech obszarach: intrapersonalnym, interpersonalnym, organizacyjnym, przygotowania do wejścia w etap aktywizacji zawodowej.

Zadanie polega na samodzielnym zamieszkaniu w mieszkaniu chronionym-treningowym, gdzie uczestnicy są w stanie w dogodnych dla siebie warunkach poznawać uroki samodzielnego życia polegającego na dbaniu o siebie, higienę osobistą, gotowaniu, sprzątaniu, kreowaniu kontaktów międzyludzkich oraz pracy. Uczestnicy mieszkania ustalają razem z Asystentem swoje Indywidualne Plany Działania. Cyklicznie odbywają się spotkania monitorujące, w razie konieczności grupy wsparcia oraz superwizje. Asystent, motywuje mieszkańców do podjęcia zatrudnienia lub kontynuacji obowiązku szkolnego, pracuje z mieszkańcami na zasadach coachingu, indywidualnego wsparcia i mentoringu.

Działanie bazuje na doświadczeniach mieszkaniowych mieszkań wspomagano-treningowych, wypracowanych w ramach m.in. projektu "Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie" realizowanego przez Gminę Miasto Częstochowa w partnerstwie z Fundacją Oczami Brata, w latach 2017-2018, w ramach RPO WSL 2014- 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projektu "Pierwszy Krok Do Samodzielności" realizowanego przez Fundację Oczami Brata w partnerstwie z Fundacją Imago, w latach 2018-2019, w ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dzięki współpracy organizacji z Ogólnopolską i Międzynarodową Koalicją Usług Asystenckich.

Mieszkanie chroniono-treningowe jest prowadzone w oparciu o obowiązujące przepisy prawne zawarte w ustawie o pomocy społecznej oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie mieszkań chronionych.

Miejscem realizacji zadania jest mieszkanie zlokalizowane przy ul. Gaczkowskiego 16/20, 42-200 Częstochowa.Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl