Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Spotkania, które łączą - Klub Seniora "Złote Lata" i Ośrodek wsparcia "Adullam"

Dla starszych mieszkańców i mieszkanek naszego miasta bardzo ważne są spotkania, podczas których mogą podzielić się swoimi wspomnieniami. Przy wspólnym stole wracają pamięcią do wydarzeń z dzieciństwa, a także bardzo mocno pielęgnują tradycję.

Wspólne spotkania podopiecznych Ośrodka wsparcia z seniorami z Klubu Seniora „Złote Lata” odbywają się raz w tygodniu. W ten sposób budowane i podtrzymywane są wspólne relacje międzyludzkie. Rozmowy o potrzebach lub pragnieniach oraz możliwość wymiany poglądów są dla wielu seniorów bardzo istotne. Seniorzy z Ośrodka i Klubu Seniora podczas cotygodniowych spotkań wspólnie mogą dzielić się spostrzeżeniami, wspominać i doświadczać nowych wrażeń oraz uczestniczyć w zajęciach plastycznych, rozwiązywać krzyżówki, grać w gry skojarzeniowe czy kalambury, wspólnie oglądać filmy, spędzać czas przy muzyce, kawie i ciastku w miłej atmosferze.

Tematem ostatniego spotkania był Dzień Matki, który był bardzo refleksyjny i nasunął wiele wspomnień. Z tej okazji jeden z uczestników zajęć Piotr Nowak przeczytał swój wiersz, dedykowany mamom. To wszystko sprawia, że seniorzy mogą w sposób ciekawy i interesujący spędzić swój wolny czas.

Przypomnijmy, że Ośrodek wsparcia przeznaczony jest dla 15 osób starszych, z niepełnosprawnością, po zakończonym leczeniu szpitalnym, oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej - będących mieszańcami Częstochowy. Skierowanie do Ośrodka odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wystawionej przez pracownika socjalnego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie. Pobyt w ośrodku wsparcia jest całodobowy, okresowy, często interwencyjny. Ośrodek zapewnia pomoc w zakresie wsparcia dziennego, interwencyjnego, w zakresie zaspokojenia potrzeb bytowych i opiekuńczo-wspomagających.

Osoby przebywające w Ośrodku mają zapewnione posiłki, możliwość przebywania w czystych, bezpiecznych warunkach, pod stałą opieką opiekunów, z możliwością wsparcia pielęgniarki, w razie potrzeby lekarza POZ, pracownika socjalnego oraz wolontariuszy, którzy pomagają w załatwianiu spraw urzędowych, osobistych itp. W placówce prowadzone są również zajęcia i ćwiczenia przez terapeutę zajęciowego dostosowane do możliwości podopiecznych, ich zainteresowań i zdolności, których celem jest wzmocnienie lub podtrzymanie sprawności fizycznej i intelektualnej.

Zadanie związane z prowadzeniem Ośrodka wsparcia jest realizowane w ramach zadania publicznego pn. „Prowadzenie ośrodka wsparcia z miejscami całodobowego okresowego pobytu dla mieszkańców miasta Częstochowy przy ul. Krakowskiej 34 (liczba osób objętych usługą 15)”.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Miasto Częstochowa.

Fundacja Chrześcijańska "Adullam" Organizowanie Społeczności Lokalnej "Stare Miasto - Nowe Życie"
ul. Krakowska 34, 42-202 Częstochowa
tel. 539 339 276, e-mail: osl.staremiasto@gmail.com
http://www.adullam.pl/
https://pl-pl.facebook.com/fundacjachrzescijanska/


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl