Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
,, Kampania społeczna - zostań wolontariuszem ''

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy promuje ideę wolontariatu w środowisku lokalnym miasta Częstochowy realizując zadanie publiczne pt. ,,Kampania społeczna - zostań wolontariuszem".

W ramach przedsięwzięcia odbywają się szkolenia edukacyjne - Akademia Liderów Wolontariatu. Szkolenia edukacyjne adresowane są do młodych, aktywnych wolontariuszy, którzy w swoich środowiskach lokalnych pełnią rolę liderów grup rówieśniczych, którzy na co dzień działają jako wolontariusze w organizacji, w szkole, placówce, instytucji lub też grup nieformalnych, którzy występują  w roli asystentów rodzin dotkniętych patologiami społecznymi.

W  kampanii społecznej uczestniczą  dzieci i młodzież z placówek wsparcia dziennego w ramach  akcji pomagania dla najuboższych rodzin. Podczas prowadzonej akcji pomocy  w środowisku lokalnym przekazywane są przybory szkolne,  zabawki, odzież, obuwie dla  najbardziej potrzebujących  rodzin.                                                                    

Prowadzone  są  również działania  wolontaryjne  tzw. banku czasu,  które  dotyczą organizowana  pomocy edukacyjnej dla dzieci, w tym odrabiania pracy domowej, prowadzenia konkursów artystycznych oraz  sportowo- rekreacyjnych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych podopiecznych placówek wsparcia dziennego.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  zaprasza do współpracy szkolne koła wolontariatu. Angażuje, motywuje i przygotowuje wolontariuszy do podjęcia pracy na rzecz organizacji pozarządowych. Promuje także ideę wolontariatu międzypokoleniowego. Wspiera placówki przyjmujące wolontariuszy, dzieli się wiedzą i doświadczeniem.

Zadanie jest sfinansowane ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowy.



Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl