Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Rusza czwarta edycja konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Do 16 czerwca podmioty ekonomii społecznej mogą zgłaszać się do udziału w konkursie Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Minister rodziny i polityki społecznej wyróżni również samorządy działające na rzecz budowania silnych społeczności lokalnych.

To już czwarta edycja konkursu adresowanego do podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego. Wyróżnionym podmiotom przyznawany jest certyfikat, który stanowi potwierdzenie wysokiej jakości i konkurencyjności oferowanych produktów i usług oraz jest dowodem na społeczny charakter prowadzonej działalności. Z kolei samorządy – gminy i powiaty – nagradzane zostają za wykorzystanie potencjału ekonomii społecznej w rozwiązywaniu problemów lokalnej społeczności oraz propagowanie idei spójności i solidarności społecznej.

- Nagradzane podmioty ekonomii społecznej nie koncentrują się na osiąganiu zysków, ale na zaspokajaniu potrzeb konkretnych adresatów swoich działań. Jednocześnie większość tych podmiotów działa lokalnie, bazując na zasobach społeczności lokalnej i nastawiona jest na zaspakajanie jej potrzeb – mówi Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

Kategorie konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej

W tegorocznej edycji konkursu certyfikaty i statuetki przyznawane będą w pięciu kategoriach.

  • Kategoria I. Debiut roku
  • Kategoria II. Najlepszy pracodawca
  • Kategoria III. Sukces rynkowy
  • Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS
  • Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody – pakiety wsparcia doradczo-szkoleniowego, filmy promocyjne, nagrody rzeczowe oraz finansowe. Każdy podmiot certyfikowany może uzyskać pakiety wsparcia doradczo – szkoleniowego oraz nagrody rzeczowe.

Żeby zgłosić się do konkursu należy wypełnić dedykowany formularz na stronie www.znakjakosci.mrips.gov.pl w terminie do 16 czerwca 2021 roku. Wsparcie w dopełnieniu formalności związanych z udziałem w naborze można otrzymać pod numerem infolinii podanym w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie konkursu oraz w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Konkurs odbywa się w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

źródło: Ministertwo Rodziny i Polityki Społecznej


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl