Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. 300 mln zł na Centra opiekuńczo-mieszkalne

W ramach programu „Centra opiekuńczo mieszkalne” na tworzenie i funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami do 2024 r. przeznaczone zostanie łącznie 300 mln zł. – Centrum będzie tworzyć otoczenie zbliżone do warunków domowych, w którym kluczowymi wartościami będą podmiotowość i włączenie społeczne uczestników. Dla wielu osób to szansa na samodzielne i niezależne życie – mówi minister Maląg.

Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne” ma na celu wsparcie jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego w tworzeniu i utrzymaniu placówek pobytu dziennego lub całodobowego dla osób niepełnosprawnych.
W latach 2021-2024 budżet programu będzie wynosił łącznie 300 mln zł – to 75 mln zł rocznie. Środki te pochodzić będą z Funduszu Solidarnościowego – informuje minister Marlena Maląg. - Centra mają tworzyć otoczenie możliwe zbliżone do warunków domowych, gdzie kluczowymi wartościami będą podmiotowość i włączenie społeczne uczestników, troska o ich dobrostan. Dla wielu z nich to szansa na samodzielne i niezależne życie – dodaje.

Jak podkreśla szefowa resortu rodziny, idea tworzenia Centrów opiera się na przekonaniu o konieczności uwzględnienia podmiotowości zgodnie z zasadami deinstytucjonalizacji wsparcia osoby niepełnosprawnej, która powinna mieć prawo decydowania o rodzaju pomocy, z której chce skorzystać, sposobu jej udzielenia oraz mieć zagwarantowany odpowiedni do jej potrzeb rodzaj standardu usług.

Wsparcie na tworzenie i funkcjonowanie Centrów

Program składa się z dwóch modułów. Pierwszy obejmuje utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego. Drugi moduł to natomiast dofinansowanie utrzymania działalności ośrodka.

Realizacja Programu następuje w trybie naboru wniosków. Pierwszy nabór wniosków w nowej wersji Programu ogłoszony zostanie w roku 2021, a w latach kolejnych będą miały miejsce nabory wniosków wyłącznie do Modułu II. Wnioski składane w naborach rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu.

Program będzie realizowany od dnia 4 maja 2021 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Usługi prowadzone w Centrum powinny być różnorodne oraz dostosowane do potrzeb uczestników. W Centrum powinny być zapewnione w szczególności usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze czy usługi asystenckie. Centrum ma także zapewniać uczestnikom poczucie bezpieczeństwa, komfortu, odpoczynku, pielęgnowania relacji z innymi uczestnikami, rodziną i przyjaciółmi. To bardzo ważne – wskazuje minister Marlena Maląg.

Jak było do tej pory?

Od uruchomienia programu resortowego „Centra opiekuńczo-mieszkalne” w sierpniu 2019 r. do 2 maja br. przekazano środki na utworzenie 36 placówek oraz dofinansowanie do funkcjonowania na łączną kwotę blisko 92,5 mln zł.

Do tej pory zostały wybudowane dwa Centra opiekuńczo-mieszkalne w pow. łęczyńskim oraz w gminie Łomazy (woj. lubelskie). 

źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

 


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl