Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Przypadające dziś podwójne święto to okazja do zapewnienia o naszej solidarności z osobami z niepełnosprawnościami oraz podjęcia refleksji nad naszą umiejętnością dostrzegania ich problemów oraz docenienia ich roli w społeczeństwie. Jest ono także dobrą sposobnością do wyrażenia wdzięczności ich opiekunom, przyjaciołom i obrońcom.

Święto to powstało aby pokazać solidarność z osobami z zaburzeniami intelektualnymi, a także uświadamiać społeczeństwo o potrzebach tych osób oraz problemach z jakimi przychodzi im się zmierzyć we współczesnym świecie.

Co roku z tej okazji odbywały się marsze, sympozja i panele dyskusyjne, jednak w trosce o bezpieczeństwo, w tym roku zrezygnowano z tradycyjnej formy na rzecz pokazania solidarności z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich opiekunami w sieci, za pośrednictwem portali społecznościowych oraz różnych platform internetowych.

5 maja ustanowiono również europejskie święto jakim jest Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Celem tego święta jest pokazanie sprzeciwu wobec dyskryminacji osób z niepełno sprawnościami w życiu codziennym, pracy i w urzędach. Tego dnia nawet w najdalszych zakątkach naszego kontynentu manifestowane są tolerancja i równouprawnienie osób niepełnosprawnych.

Stosunek do osób z niepełnosprawnościami jest miarą wrażliwości jednostki i zdolności państwa do wywiązania się z jego podstawowych obowiązków wobec obywateli. Dziś wszyscy zadajemy sobie pytanie, w jakim stopniu sprostaliśmy tym wymogom. Jest to także pytanie o naszą zdolność do empatii i otwierania się na potrzeby współobywateli z niepełnosprawnościami.

Ostatnie lata przyniosły wiele zmian w ich postrzeganiu. Dzięki inicjatywom prezentującym ich duży potencjał twórczy oraz osiągnięcia w życiu społecznym i na polu zawodowym coraz częściej spotykają się z postawą akceptacji i otwartości. Spośród działań o charakterze systemowym, podejmowanych przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej, poprawie jakości życia osób z niepełnosprawnościami i zwiększeniu ich udziału w życiu społecznym służą programy finansowane z Funduszu Solidarnościowego. Należą do nich: „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – mające na celu ułatwienie osobom dorosłym z niepełnosprawnościami dostępu do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, „Opieka wytchnieniowa” – wsparcie opiekunów i członków rodzin w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w obowiązkach oraz możliwość doskonalenia umiejętności opieki, „Centra opiekuńczo-mieszkalne” – stwarzające osobom z niepełnosprawnościami warunki do samodzielnego zamieszkiwania oraz „Asystent osoby niepełnosprawnej” – pomoc w codziennych czynnościach i podejmowaniu aktywności społecznej. Skuteczna realizacja tych programów w województwie mazowieckim jest możliwa dzięki zaangażowaniu samorządów lokalnych oraz ich partnerskiej współpracy z wojewodą.

Mając świadomość, jak wiele jeszcze pozostało do zrobienia, chcemy dziś uhonorować tych, którym zawdzięczamy powodzenie dotychczasowych inicjatyw. Oprócz wspomnianych wyżej samorządowców na szczególne wyróżnienie zasługują członkowie organizacji pozarządowych. Dzięki ich poświęceniu, wielkiemu oddaniu osobom z niepełnosprawnościami i ogromowi pracy, nierzadko wolontariackiej, stopniowo następuje zmiana naszych serc, postaw i rozwiązań prawnych na bardziej otwarte, tolerancyjne i sprawiedliwe.

Wszystkim osobom z niepełnosprawnościami życzymy, aby zawsze towarzyszyła im wiara w przychylność losu i ludzką życzliwość, a otwartość otoczenia była dla nich wsparciem w odkrywaniu i rozwijaniu swoich talentów.

źródło Serwis Rzeczypospolitej Polskiej


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl