Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Dzieci i młodzież wobec wartości

Co jest dla mnie najważniejsze? Jakie wartości wyznaję w życiu? Jak reaguję w sytuacjach konfliktowych? – przed takimi pytaniami stanęli w ostatnim czasie podopieczni Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba” w Częstochowie.

Wychowawcy placówki oferują swoim podopiecznym nie tylko wsparcie opiekuńczo-wychowawcze, ale co jakiś czas realizują też inne działania służące opracowaniu jak najbardziej efektywnych metod pracy z dziećmi. W ubiegłym roku wychowankowie świetlicy przystąpili do testu z wiedzy ogólnej, którego założeniem było sprawdzenie ich umiejętności z różnych dziedzin. Pytania w nim zawarte dotyczyły między innymi zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpieczeństwa na drodze, odpowiedzialności  karnej nieletnich, skutków zażywania substancji psychoaktywnych, wiedzy o społeczeństwie. Po roku uczęszczania na zajęcia świetlicowe podopieczni ponownie zmierzyli się z tym samym testem i – jak się okazało – osiągnęli o wiele wyższe wyniki. Co ciekawe, postępy były widoczne najbardziej wśród tych osób, którym za pierwszym razem test wypadł najsłabiej.

W dniach 31.03.2021-02.04.2021 r. w „Skrawku” przeprowadzone zostało kolejne badanie, tym razem dotyczyło ono wartości w życiu wychowanków stowarzyszenia. Rodzina, zdrowie, sukces...Zasady, jakimi kierują się dzieci i młodzież mogą być różne, dlatego aby lepiej poznać ich cele i potrzeby wychowawcy świetlicy przygotowali dla nich krótką ankietę. Każdy ankietowany samodzielnie wypełniał otrzymany kwestionariusz wybierając jedną (maksymalnie dwie) spośród podanych odpowiedzi lub - w przypadku niektórych pytań -  istniała możliwość wpisania własnej odpowiedzi. Podopieczni zostali zapytani między innymi o dominujące w ich życiu wartości, o ich cele na przyszłość, sposoby reagowania w określonych sytuacjach, umiejętność rozwiązywania konfliktów. Analiza testu ma posłużyć zebraniu opinii na temat wartości preferowanych przez wychowanków, a także ocenie skuteczności dotychczas podejmowanych przez placówkę działań wychowawczych i profilaktycznych sprzyjających kształtowaniu właściwych postaw i zachowań.

Młodzieżowa Świetlica Socjoterapeutyczna
                "Skrawek Nieba"
          ul. Krakowska 80 blok. 3
            42-200 Częstochowa
          tel. 34 3683192 wew. 217
      www. skraweknieba.com.pl
 

 


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl