Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Maseczki medyczne dla mieszkańców Częstochowy

Partia maseczek, która trafiła do Częstochowy z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, będzie od poniedziałku dystrybuowana poprzez miejskie jednostki. Docelowo w ramach ogólnopolskiej akcji miasto ma otrzymać 850 tys. jednorazowych maseczek medycznych.

21 kwietnia Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta odebrał z magazynów Obrony Cywilnej, Sprzętu Przeciwpowodziowego i Rezerw z siedzibą w Tychach oraz Katowicach pierwsze dwie transze maseczek jednorazowych medycznych dla mieszkańców naszego miasta, które przekazane zostały przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych.

Łącznie jest to 364 tys. maseczek, które od 26 kwietnia (poniedziałek) będą dystrybuowane - do wyczerpania zapasów - wśród mieszkańców za pośrednictwem: MOPS, placówek oświatowych, spółdzielni mieszkaniowych, Kurii Metropolitalnej, Straży Miejskiej oraz Urzędu Miasta.

Jeżeli chodzi o Urząd Miasta maseczki będą dostępne:

- w Miejskim Centrum Informacji Turystycznej w alei Najświętszej Maryi Panny 65 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17);

- w trzech głównych budynkach Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej 11/13. Waszyngtona 5 oraz Focha 19/21 (USC) w punktach przy portierniach (w godzinach pracy UM - z przeznaczeniem głównie dla osób załatwiających sprawy urzędowe);

- w budynku odwachu – siedzibie Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta na placu Biegańskiego (w godzinach pracy UM – od 7.30 do 15.30, od poniedziałku do piątku);

Odbiór będzie odbywał się indywidualnie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozdysponuje maseczki w taki sposób, by trafiły do jak najszerszego grona osób. Przekaże je do placówek wsparcia, domów pomocy społecznej, instytucji i organizacji pozarządowych, które pomagają m.in. seniorom, osobom z niepełnosprawnościami, bezdomnym, rodzinom objętym wsparciem w ramach pieczy zastępczej. W dystrybucję maseczek zostaną zaangażowani także pracownicy socjalni, opiekunki środowiskowe, animatorzy Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnej.

Zgodnie z przekazanymi przez Śląski Urząd Wojewódzki informacjami miasto może otrzymać łącznie około 850 tys. maseczek (średnio 4 szt. na mieszkańca). Termin odbioru pozostałej części maseczek nie został jeszcze ustalony.

Warto przypomnieć, że Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Częstochowy od początku epidemii przekazuje sukcesywnie partie maseczek i innych środków ochrony osobistej (zakupionych ze środków miejskich oraz przekazanych przez sponsorów) m.in. miejskim jednostkom oświatowym, pomocy społecznej oraz Straży Miejskiej.


M.in. na podstawie informacji z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urzędu Miasta Częstochowy

źródło: www.czestochowa.pl


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl