Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Usprawnienie rodzinnego wywiadu środowiskowego

Uporządkowanie i doprecyzowanie kwestii, które dotąd budziły wątpliwości interpretacyjne lub stanowiły znaczącą barierę w przeprowadzaniu rodzinnego wywiadu środowiskowego – to najważniejsze zmiany wynikające z nowego rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ws. rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Rozporządzenie, jak wyjaśnia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, zostało wydane dlatego, że konieczne było uporządkowanie i doprecyzowanie kwestii, które dotąd budziły wątpliwości interpretacyjne lub stanowiły istotną barierę w przeprowadzaniu procedury rodzinnego wywiadu środowiskowego.

– Należało również dostosować brzmienie przepisów rozporządzenia do aktualnego brzmienia ustawy o pomocy społecznej, m.in. z uwzględnieniem możliwości tworzenia centrum usług społecznych – wskazuje minister Marlena Maląg.

Najważniejsze zmiany – treść rozporządzenia

W treści rozporządzenia wskazano wprost osoby uprawnione do przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, czyli pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej, centrach usług społecznych i powiatowych centrach pomocy rodzinie. Doprecyzowano jednocześnie wyjątek w przypadku przebywania osoby w podmiocie leczniczym, gdy wywiad może przeprowadzić pracownik socjalny zatrudniony w tym podmiocie.

Co jeszcze?

  • rozszerzono grupę osób, wobec których stosowana jest niestandardowa procedura na wypadek braku możliwości przeprowadzenia wywiadu – o inne osoby chorujące (nie tylko zaburzone psychicznie), których stan uniemożliwia przeprowadzenie czynności, a wymagają one udzielenia natychmiastowej pomocy (np. ubezpieczenia zdrowotnego);
  • uregulowano sposób przeprowadzania wywiadu z osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji, nad którą sprawowana jest opieka oraz na potrzeby ustalenia faktycznie sprawowanej opieki (świadczenia rodzinne dla opiekunów);
  • wprost umożliwiono pracownikom socjalnym zatrudnionym w ośrodkach wsparcia sporządzanie aktualizacji wywiadu u osób przebywających w tych ośrodkach;
  • wprowadzono ułatwienia dotyczące uzupełniania dokumentacji niezbędnej podczas przeprowadzania wywiadu, co ma istotne znaczenie zwłaszcza w sytuacji epidemii – m.in. rozszerzono zakres osób uprawnionych do poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów dołączanych do akt sprawy, a także doprecyzowano kwestie możliwości składania kopii dokumentów w postaci elektronicznej.

Uproszczony i bardziej praktyczny kwestionariusz wywiadu

Główną zmianą jest tu wprowadzenie w części I Kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego podziału na komponenty uzupełniane obligatoryjne oraz te wypełniane fakultatywnie – o czym będzie decydował pracownik socjalny w zależności od okoliczności związanych z przeprowadzaniem wywiadu. Zmiana przyczyni się do graniczenia czynności formalnych oraz usprawnienia procedur związanych z przyznawaniem wsparcia.

Wzór Kwestionariusza został również znacznie uproszczony poprzez usunięcie części wymaganych dotąd informacji, które były zbędne. To zwiększy przejrzystość informacji i skróci sam proces przeprowadzania wywiadu. Pojawiły się z kolei rubryki dotyczące istotnych informacji na temat bezpieczeństwa pracownika socjalnego podczas przeprowadzania wywiadu, co pozwoli na lepszą identyfikację zagrożeń i umożliwi sprawne reagowanie na niebezpieczne zdarzenia.

– Kwestie związane z bezpieczeństwem pracowników socjalnych, którzy nierzadko są narażeni na różnego rodzaju nieprzyjemności, a czasem sytuacje wprost zagrażające ich bezpieczeństwu, są dla nas niezwykle istotne – zapewnia minister Maląg.

Legitymacja pracownika socjalnego

Pracownicy socjalni otrzymają nową legitymację. Znacząco poprawiono estetykę dokumentu, który zyskał twardą oprawę, opatrzoną godłem RP, co korzystnie wpłynie na prestiż zawodu pracownika socjalnego i zapewni trwałość legitymacji.

źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl