Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Podział funduszy służących osobom z niepełnosprawnościami w Częstochowie

Po ostatniej sesji Rady Miasta Częstochowy wiadomo już, jak w tym roku zostały podzielone przyznane miastu przez PFRON pieniądze na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej częstochowian z niepełnosprawnościami.  Łączna kwota tych środków to ponad 5,7 mln zł.  

Projekt uchwały opracowano na bazie pisemnej informacji Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z lutego 2021 r. o podziale środków przewidzianych w planie finansowym na ten rok.

W bieżącym roku Zarząd PFRON na realizację zadań Miasta Częstochowy na rzecz osób  z niepełnosprawnościami przeznaczył – zgodnie z określonym w rządowym zarządzeniu algorytmem – ponad 5 mln 700 tys. zł.

Podział środków PFRON uwzględnia zgłoszone wcześniej potrzeby (tj. wnioski o dofinansowanie oczekujące na rozpatrzenie) –  osób z niepełnosprawnościami, organizacji i stowarzyszeń działających na ich rzecz oraz pracodawców. Zaproponowany podział został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

W ramach tej ogólnej kwoty – 5 mln 700 tys. zł – gros środków przeznaczono na rehabilitację społeczną osób z niepełnosprawnościami (dzieci, młodzieży, dorosłych). To niemal 5,5 mln zł. Z tej sumy 2 mln zł pójdzie na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, a ponad 1 mln zł – na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny i środki pomocnicze. Na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej wydzielono ponad 1 mln 300 tys. zł. Kwotę 950 tys. zł ma być wydatkowana na likwidację barier architektonicznych, technicznych i innych – w związku z indywidualnymi potrzebami osób z niepełnosprawnościami.
 
Na zadania z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej przeznaczono 250 tys. zł. Największa część tej kwoty – 178 tys. zł. – pójdzie na zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób z  niepełnosprawnością. Wydatki na instrumenty bądź usługi rynku pracy na rzecz osób poszukujących pracy bądź już zatrudnionych będą wsparte kwotą ponad 22 tys. zł. Z kolei kwotą 50 tys. zł wsparte zostanie podejmowanie przez osoby z niepełnosprawnościami działalności gospodarczej, rolniczej czy wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Szczegółowa tabela ilustrująca podział pieniędzy PFRON dla Częstochowy w roku 2021 jest załącznikiem do podjętej uchwały i można zapoznać się z nią TUTAJ.

źródło: www.czestochowa.pl

 


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl