Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Częstochowskie organizacje z dofinansowaniem w programie "Pokonać bezdomność"

Przeciwdziałanie bezdomności, wspieranie podmiotów w dostosowaniu odpowiednich placówek dla osób pozbawionych dachu nad głową, inspirowanie i promowanie innowacyjnych działań w tym zakresie – to jedne z głównych celów programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”. – W ramach tegorocznej edycji konkursu dofinansowanie otrzymały 42 podmioty na, w tym 3 częstochowskie na kwotę 390 tys.zł.

 • Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Agape" ul. Piłsudskiego 41/4342-202 Częstochowa 120 000,00 zł
 • Caritas Archidiecezji Częstochowskiej ul. Staszica 542-200 Częstochowa 140 000,00 zł
 • Fundacja "Ufam Tobie" ul. Kordeckiego 4942-226 Częstochowa 130 000,00 zł

Gratulujemy częstochowskim laureatom tego konkursu i życzymy wiele satysfakcji w pełnieniu posługi dla osób bezdomnych.

W ramach tegorocznej edycji konkursu dofinansowanie otrzymają 42 podmioty na łączną kwotę 5,5 mln zł.

Program „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” składa się z czterech części (modułów):

 • Moduł I: Profilaktyka – Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych.
 • Moduł II: Wsparcie osób w kryzysie bezdomności – Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.
 • Moduł III: Infrastruktura – Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych.
 • Moduł IV: Innowacyjność – Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

Ważna wiadomość do podmiotów zakwalifikowanych do dofinansowania!

Wszystkie organizacje dofinansowane w ramach tegorocznej edycji konkursu powinny niezwłocznie przesłać do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRiPS (ul. Nowogrodzka 1/3/5  00-513 Warszawa) wypełnione następujące dokumenty:

 • oświadczenie, że Oferent akceptuje przyznaną kwotę dotacji,
 • oświadczenie, że na realizację projektu wybranego w konkursie ofert Oferent nie otrzymał dotacji z innych źródeł (nie dotyczy to zadeklarowanego wkładu własnego pochodzącego z innych źródeł),
 • oświadczenie, że Oferent zapewni na realizację projektu środki finansowe z wkładu własnego określonego w ofercie,
 • 2 egzemplarze wypełnionej umowy
 • 2 egzemplarze uaktualnionego kosztorysu i harmonogramu.

Uwaga! Podmioty, które składały ofertę konkursową na realizację Modułów I, II i IV, wypełniają umowę nr I.

Wyjątek stanowią podmioty składające oferty konkursowe na realizację modułu II.3 (świadczenie kompleksowego wsparcia w mieszkaniach treningowych lub innych formach pomocy pozainstytucjonalnej), w których przewidziane zostały działania o charakterze remontowo-adaptacyjnym wypełniają umowę nr II.

Podmioty, które składały ofertę konkursową na realizację Modułu III wypełniają umowę nr II.

Niedopuszczalne jest jakiekolwiek modyfikowanie treści umowy (wycinanie fragmentów tekstu, przenoszenie tekstu, zmienianie czcionki itp.) Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w treści umowy, będzie powodować jej unieważnienie!

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 661 12 77.

Wyniki konkursu: https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-konkursu-pokonac-bezdomnosc-program-pomocy-osobom-bezdomnym-2021

źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl