Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Otwórz się na pracę - ruszył program aktywizacji zawodowej

Przeznaczony dla mieszkanek i mieszkańców Częstochowy oraz regionu program jest finansowany ze środków unijnych. Nabór zgłoszeń online trwa – liczba uczestników jest ograniczona. Można liczyć na różne formy wsparcia – od doradztwa po płatne staże.

Sytuacja na rynku pracy w związku z pandemią staje się coraz trudniejsza. Wiele branż dotyka kryzys. Szansą dla tych, którzy nie mogą znaleźć pracy, muszą się przebranżowić lub podnieść kwalifikacje, może być udział w programie profesjonalnej aktywizacji zawodowej, który właśnie wystartował na terenie subregionu północnego województwa śląskiego.

Projekt „Otwórz się na pracę – zacznij od zaraz!” skierowany jest do osób w wieku 30+, zamieszkujących w Częstochowie, Blachowni, Koniecpolu, Dąbrowie Zielonej, Janowie, Kamienicy Polskiej, Kłomnicach, Konopiskach, Kruszynie, Lelowie, Mstowie, Mykanowie, Olsztynie, Poczesnej, Przyrowie, Rędzinach, Starczy, Kłobucku, Krzepicach, Lipiu, Miedźnie, Opatowie, Pankach, Popowie, Przystajni, Wręczycy Wielkiej, Myszkowie, Koziegłowach, Żarkach, Niegowej, Poraju (powiat częstochowski, myszkowski i kłobucki).  

Będzie można bezpłatnie skorzystać z kompleksowego wsparcia – począwszy od doradztwa zawodowego, poprzez darmowe szkolenia, coaching, pośrednictwo pracy, po płatne staże. Ponadto zagwarantowano środki na stypendia szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, badania lekarskie i catering dla biorących udział w szkoleniu.

Projekt adresowany jest do każdego, kto chce zmienić swoją sytuację zawodową, a jest bezrobotny, bierny zawodowo bądź zatrudniony w oparciu o umowy krótkoterminowe, a jego miesięczne zarobki nie przekraczają 120 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Wsparcie skierowane jest w szczególności do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy – do osób 50+, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych czy o niskich kwalifikacjach.

Właśnie otwarto nabór do projektu – liczba miejsc jest ograniczona, dlatego zainteresowani nie powinni zwlekać. Chęć udziału można zgłaszać za pośrednictwem strony http://www.projekt.robelit.pl – tam też można znaleźć wszystkie szczegóły.

Informacje o projekcie udzielane są także pod nr tel. 609 880 955 bądź adresem mejlowym projekt@robelit.pl
 
Projekt „Otwórz się na pracę – zacznij od zaraz!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.


na podst. informacji udostępnionej przez organizatora https://projekt.robelit.pl/
poniżej: materiały informacyjne projektu

 

 

plakat promocyjny projektu

 

Pliki do pobrania:

źródło: www.czestochowa.pl


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl