Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Nabór wniosków w ramach PROO, Priorytet 5. Wsparcie doraźne, edycja 2021 – rozpoczęty!

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił  nabór wniosków w Programie Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, Priorytet 5. Wsparcie doraźne na rok 2021. Alokacja środków w tegorocznej edycji wynosi 2 560 000 zł.

Nabór wniosków w ramach konkursu ma charakter ciągły, tzn. wnioski można składać od 8 kwietnia 2021 r. od godziny 14:00 do 30 listopada 2021 r. do godziny 14:00 lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację Konkursu.

Dotacja przyznana w ramach Konkursu musi zostać wykorzystana najpóźniej do 31 grudnia 2021 r.

Środki przeznaczone na realizację zadań dofinansowanych w ramach Priorytetu 5. wynoszą 2 560 000 zł. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotację w wysokości do 10 000 zł.

Pomoc doraźna

Organizacje mogą otrzymać wsparcie na pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych.

Życie publiczne

Dotacja uzyskana w PROO, priorytet 5 pozwala na pokrycie kosztów udziału przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja.

Członkostwo

Beneficjenci będą mogli pokryć koszty związane z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (np. koszty składek członkowskich, koszty uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji)  istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja.

Szczegółowe informacje

Zapraszamy na stronę Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Źródło: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl