Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Wysłuchania publiczne - strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027

Pierwsze z wysłuchań odbyło się 7 kwietnia! Dotyczyło Umowy Partnerstwa. Zapraszamy na nową stronę internetową poświęconą wysłuchaniom, gdzie można znaleźć informacje o kolejnych tematach i terminach, a także zapisać się na planowane wysłuchania.

Ruszyła strona www.wysluchania-nowaperspektywa.pl

A z nią nowy cykl wysłuchań! Odwiedź stronę – nie przegap żadnego wysłuchania. Zaangażuj się w proces konsultacji kluczowych dokumentów dla nowej perspektywy 2021-2027.

Strona:

  • umożliwia zapisy na wysłuchania
  • pozwala na oglądanie wysłuchań
  • udostępnia programy spotkań i dokumenty, które powstaną na spotkania i po spotkaniach

Umowa Partnerstwa to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027. Dokument określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na którą w przyszłej perspektywie będziemy mieli 72,2 miliarda euro, oraz środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji o wartości 3,8 miliarda euro. Łącznie to około 76 miliardów euro.

Wysłuchanie odbywa się przez platformę ZOOM Webinar, która gromadzi bezpośrednich uczestników – mówców i widzów spotkania. Osoby zainteresowane przebiegiem dyskusji będą też mogły śledzić ją na żywo w mediach społecznościowych (m.in. na profilach YT i FB Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, na stronie www.wysluchania-nowaperspektywa.pl i w portalu ngo.pl).

Co to jest wysłuchanie publiczne?

Istota wysłuchania polega na tym, że przedstawiciele rządu, którzy odpowiadają ostatecznie za kształt dokumentu, usłyszą opinie na temat dotychczasowej propozycji Umowy Partnerstwa. Wysłuchanie jest jedną z metod prowadzenia konsultacji publicznych dotyczących ważnych rozstrzygnięć w sferze polityk publicznych. W trakcie wysłuchania instytucje i osoby zainteresowane przedmiotem konsultacji wygłaszają swoje stanowiska względem propozycji poddawanej konsultacjom.

Wysłuchanie jest otwarte na wszystkie sektory (w tym samorząd, partnerów społecznych i gospodarczych), każdą instytucję i osobę prywatną, która chce w nim uczestniczyć, jako widz lub mówca. To, kto będzie mógł ostatecznie zabrać głos, określa regulamin wysłuchań.

Wysłuchania odwołują się do tzw. 7 zasad konsultacji publicznych, jakie zostały wypracowane wspólnie przez środowiska rządowe, obywatelskie i eksperckie w 2012 roku. Spełnienie niektórych z nich leży po stronie organizatorów wysłuchań (transparentność, powszechność, przewidywalność), inne zależą od uczestników np. zasada dobrej woli czy poszanowanie interesu ogólnego, wreszcie spełnienie pozostałych w szczególności responsywność (ustosunkowanie się do uwag) oraz koordynacja zależy już wyłącznie od strony rządowej.

Kolejne zaplanowane wysłuchania

Już dziś możesz zapisać się również na dwa kolejne z zaplanowanych wysłuchań.

Kto organizuje wysłuchania

Patronem wysłuchań jest Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa – jedno z ciał, w którym zasiadają przedstawiciele zarówno rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych, a także przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Od strony techniczno-organizacyjnej za wydarzenie odpowiadają wspólnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Fundacja Stocznia.

Jak wyglądały wysłuchania Krajowego Planu Odbudowy

Pierwszy cykl wysłuchań trwał od 22 do 30 marca. Odbyło się pięć spotkań, które transmitowane były w kilku miejscach (na profilach FB i YT OFOP i Stoczni, na stronie www.wysluchanieplanodbudowy.pl i w portalu ngo.pl). Spotkania zostały nagrane i udostępnione szerokiej publiczności.

źródło: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl