Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Badanie „Finansowanie organizacji pozarządowych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 i 2021 r.”

Aktualnie trwa badanie pn. „Finansowanie organizacji pozarządowych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 i 2021 r.”. Wykonawcą działającym na zlecenie NIW-CRSO jest Fundacja M.A.P.A. Obywatelska.

Głównym celem badania jest uzyskanie wiedzy o tym jaki wpływ na finansowanie organizacji pozarządowych ze środków jednostek samorządu terytorialnego wywarła pandemia COVID-19.

Inspiracja do zajęcia się tematem był fakt, że rok 2020 był szczególnie trudny pod względem finansowanym dla jednostek samorządu terytorialnego. Pandemia COVID-19 spowodowała znaczny wzrost nieplanowanych wydatków powiatów, przy jednoczesnym realnym spadku dochodów. Trudna sytuacja budżetowa w roku 2020 i brak realnych szans na jej poprawę w roku 2021 skłoniła wiele samorządów do szukania oszczędności m.in. w środkach przeznaczanych na dofinansowanie organizacji pozarządowych w programach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W trakcie badania mamy zamiar ustalić jaka jest skala spadku finansowania organizacji pozarządowych przez JST oraz których sfery zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczy to w największym stopniu.

Fundacja M.A.P.A. Obywatelska przeprowadzi badanie ankietowe jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli dotyczące kwot przeznaczonych w programach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na dofinansowanie działalności trzeciego sektora. Dane na ten temat będą pozyskiwanie również z programów współpracy opublikowanych w biuletynach informacji publicznej JST.

źrodło: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Spoleczeństwa Obywatelskiego


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl