Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Krajowy Plan Odbudowy - dodatkowe wsparcie na rozwój ekonomii społecznej

Ponad 380 mln euro przeznaczone zostanie na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. 45 mln euro przeznaczone zostanie z kolei na rozwój ekonomii społecznej.

Krajowy Plan Odbudowy to 23,9 mld euro, czyli ok. 108 mld zł bezzwrotnych dotacji na inwestycje i reformy wpisujące się w kluczowe obszary takie jak m.in. zdrowie, gospodarka, energia, środowisko, cyfryzacja czy infrastruktura. – Ponad 380 mln euro przeznaczone zostanie na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. 45 mln euro przeznaczone zostanie z kolei na rozwój ekonomii społecznej. To bardzo dobra wiadomość – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

  inwestowania środków z Funduszu Odbudowy – 23,9 mld euro, czyli 108 mld zł bezzwrotnych dotacji. Polska do końca 2026 r. otrzyma też 34,2 mld euro w formie pożyczek. W sumie to ponad 58 mld euro.

– Po uzgodnieniu społecznym projektu Krajowego Planu Odbudowy zostanie on przekazany do rozpatrzenia Radzie Ministrów, by finalnie do końca kwietnia trafić do Komisji Europejskiej – wyjaśnia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Przedsionek do Polskiego Nowego Ładu

Jak podkreśla minister Maląg, założenia Krajowego Planu Odbudowy to przedsionek do Polskiego Nowego Ładu, który wkrótce zostanie zaprezentowany przez premiera Mateusza Morawieckiego.

Środki z Krajowego Planu Odbudowy będą przeznaczone na inwestycje i reformy, wpisujące się w kluczowe obszary takie jak: zdrowie, gospodarka i przedsiębiorcy, energia i środowisko, cyfryzacja infrastruktura, transport, innowacje, społeczeństwo, spójność terytorialna.

Ponad 380 mln euro na tworzenie nowych miejsc w żłobkach

– Aż 381 mln euro z budżetu Krajowego Planu Odbudowy zostanie przeznaczonych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Przypomnę tylko, że w ciągu naszych rządów na rozwój i utrzymanie miejsc opieki dla najmłodszych przeznaczyliśmy dotąd ok. 2,2 mld zł. Dzięki programowi „Maluch+” od 2015 roku ponad 2-krotnie zwiększyliśmy liczbę miejsc opieki dla dzieci do lat 3 – do około 200 tys. Przyjmujemy, że dzięki środkom KPO powstanie łącznie 36 tys. miejsc – mówi minister Marlena Maląg. – To bardzo dobra wiadomość – dodaje.

Sfinansowane zostanie także powstanie systemu teleinformatycznego wspierającego aplikowanie o środki z programu „Maluch+”, ich rozliczanie oraz monitorowanie jego realizacji.

Dodatkowo powstać ma uniwersalny projekt architektoniczny dostosowany do liczby dzieci objętych opieką w danej instytucji (uwzględniający  potrzeby dzieci z niepełnosprawnością) oraz wykorzystujący technologie minimalizujące zużycie zasobów i energii, zwłaszcza energii ze źródeł nieodnawialnych, technologie i ekologiczne rozwiązania architektoniczne. Jego celem jest obniżenie kosztów inwestycji. Podmioty, które będą chciały utworzyć instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, będą miały dowolność przy korzystaniu z tego projektu.

Dodatkowe wsparcie dla ekonomii społecznej

Będziemy także pracować nad inwestycjami wspierającymi reformę instytucji rynku pracy oraz rozwój ekonomii społecznej. Tu do dyspozycji mamy 45 mln euro – wskazuje szefowa resortu rodziny.

Ekonomia społeczna i solidarna to ten rodzaj działalności, w której najważniejszą rolę odgrywają ludzie, a nie zysk. Dzięki niej wspierane jest zatrudnienie i integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – m.in. niepełnosprawnych, seniorów i bezrobotnych.

Rynek ekonomii społecznej i solidarnej to ok. 90 tys. podmiotów, które zatrudniają blisko 210 tys. pracowników. Podmioty te także otrzymały rządowe wsparcie w czasie pandemii o łącznej wartości ok. 150 mln złotych. 

Dzięki środkom przekazanym w ramach KPO działania w zakresie ekonomii społecznej i solidarnej obejmować będą realizację inwestycji zwiększających konkurencyjność rynkową i skalę działania tych podmiotów.


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl