Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Częstochowa wolna od przemocy

Częstochowa wolna od przemocy - to projekt, który od listopada 2020 r. systematycznie realizuje Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie, kontynuując działania w ramach szeroko pojętej profilaktyki antyprzemocowej „Strefa Empatii”.

Na przełomie lutego i marca 2021r. specjaliści podejmowali szereg działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie agresji i przemocy u dzieci i młodzieży w częstochowskich przedszkolach, szkołach i placówkach. W ostatnim czasie organizowano przede wszystkim zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym. W sumie objęto nimi 147 dzieci. Tematyka poruszana podczas spotkań warsztatowych dotyczyła edukacji emocjonalnej, samooceny, poczucia własnej wartości oraz umiejętności radzenia sobie ze złością. 

Ponadto na platformie Ms Teams realizowane są spotkania dla nauczycieli i rodziców poruszające tematykę dotyczącą doskonalenia umiejętności wychowawczych, powszechnego używania urządzeń mobilnych, jako szansy lub zagrożenia dla więzi rodzinnych i międzyludzkich. 

Częstym efektem pojawiającej się przemocy tak rówieśniczej jak i domowej, na którą narażone są dzieci i młodzież realizująca naukę w formie zdalnej, a co za tym idzie pozostająca w domu, są zachowania lękowe, nierzadko doprowadzające do stanów depresyjnych. Wielość pojawiania się tego typu problemów odzwierciedla wzrastająca w bardzo szybkim tempie liczba zgłoszeń do Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych z powodu obserwowanych zaburzeń emocjonalnych u coraz młodszych dzieci.

Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu w ramach Międzynarodowego Dnia Walki z Depresją, który przypadał na dzień 23 lutego, specjaliści ZPPP zorganizowali spotkanie na platformie Ms Teams „Depresja dzieci i młodzieży” oraz zaplanowali dyżury konsultacyjne dla potrzebujących dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i nauczycieli. 

Aby jak najlepiej sprostać zapotrzebowaniu przedszkoli, szkół i placówek pracownicy ZPPP stale doskonalą swoje umiejętności poprzez udział w szkoleniach, webinarach i konferencjach poruszających tematykę wspierania rozwoju społeczno-emocjonalnego małego dziecka, trudności z regulacją emocji, mądrego wspierania młodzieży w rozwoju, wsparcia ze strony szkoły w kształtowaniu kompetencji społecznych i emocjonalnych, w kontekście pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, relacji dzieci i młodzieży w okresie pandemii i nauczania zdalnego oraz Treningu Umiejętności Społecznych dzieci i młodzieży. 

Analiza ankiety przeprowadzonej na terenie szkół podstawowych wskazała, iż aktualnie istnieje duże zapotrzebowanie na zajęcia z zakresu doskonalenia umiejętności komunikowania się, czy Treningu Umiejętności Społecznych (TUS). W marcu rozpoczęto więc warsztaty dla uczniów klas III. Na terenie szkół równolegle realizowane są również punkty konsultacyjne dla rodziców i nauczycieli. 

Na stronie internetowej ZPPP (zppp.ids.czest.pl) zamieszczona została krótka, skondensowana informacja w formie webinaru, dotyczącą wpływu izolacji społecznej w czasie pandemii na uczniów oraz działań, jakie może podjąć nauczyciel, aby zidentyfikować to negatywne zjawisko.

- Każdy niepokojący sygnał dostrzeżony przez nauczyciela otwiera drogę do działań pomocowych na rzecz ucznia – mówi Małgorzata Krakowska, koordynatorka projektu. - Pokazujemy kroki, które należy podjąć w celu diagnozy sytuacji ucznia oraz zainicjowania działań. 

ZPPP przypomina o trwających konkursach. Dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej jest to konkurs plastyczny pod hasłem „Pozytywnie zakręceni w cyberprzestrzeni”, natomiast dla uczniów klas pierwszych i drugich szkół ponadpodstawowych konkurs na krótki spot filmowy ,,Bezpieczny świat we mnie i wokół mnie”. Regulaminy zostały przesłane bezpośrednio do wszystkich częstochowskich szkół, można je też znaleźć na stronie internetowej ZPPP.

Projekt ,,Częstochowa wolna od przemocy”  trwający od listopada 2020 roku do czerwca 2021 roku realizuje Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we współpracy z Pełnomocniczką Prezydenta Miasta Częstochowy ds. Równych Szans, Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta oraz Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji i Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia, pod patronatem Urzędu Miasta.

Z wykorzystaniem informacji Małgorzaty Krakowskiej, koordynatorki projektu
źródło: www.czestochowa.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl