Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Wsparcie osób doświadczających przemocy. Ważne kontakty

Kwarantanna, zakażenia COVID-19, izolacja społeczna, a także związane z trwającą epidemią pogorszenie warunków ekonomicznych spowodowały, że wiele osób jest w większym stopniu narażonych na sytuacje przemocowe. Dlatego przypominamy, gdzie można uzyskać pomoc.

Wsparciem osób, których dotyczy problem przemocy zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie. Uwaga! Sekcja Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą MOPS zmieniła siedzibę. Teraz znajduje się w budynku przy ul. Mikołaja Kopernika 4 (wcześniej przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2).

W tym samym miejscu siedzibę ma także Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Częstochowy.

Nowa lokalizacja pozwala na łatwiejszy dostęp wszystkim osobom potrzebującym wsparcia. Bezpośrednie wejście do budynku i jego rozkład daje większe możliwości osobistego kontaktu ze specjalistami pracującymi z osobami doświadczającymi przemocy, przy jednoczesnym zachowaniu reżimu sanitarnego.

Specjaliści podkreślają, że izolacja może być mechanizmem przemocy i narzędziem sprawowania kontroli. Wymuszona przez pandemię konieczność ciągłego przebywania z członkiem rodziny stosującym przemoc może pogarszać sytuację osób doświadczających przemocy. Ograniczone kontakty społeczne mogą w nich pogłębiać osamotnienie i poczucie braku możliwości przeciwdziałania trudnej sytuacji.

Dlatego ważne, by ponownie przypomnieć: jeśli doświadczasz przemocy lub byłeś jej świadkiem – nie czekaj, działaj. Na terenie Częstochowy funkcjonuje wiele instytucji oferujących pomoc osobom doświadczającym przemocy.

WAŻNE ADRESY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

Sekcja Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą

ul. Mikołaja Kopernika 4

tel. 34 311 70 52, 34 311 70 53

Zakres wsparcia to m.in.:

 • konsultacje dla osób doświadczających przemocy, stosujących przemoc w rodzinie oraz będących świadkami przemocy w rodzinie;
 • realizacja procedury „Niebieskie Karty”, która obejmuje czynności podejmowane i realizowane przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Wszelkie działania podejmowane w ramach procedury Niebieskiej Karty mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim członkom rodziny dotkniętej przemocą;
 • terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniach – z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie oraz z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.

Pomoc psychologiczna i pomoc prawna

Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej

ul. Rejtana 7b

tel. 34 366 31 21 (telefon czynny całodobowo)

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi

ul. gen. Władysława Sikorskiego 78

tel. 34 361 39 96

Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Al. Pokoju 12

tel. 730 876 600

Pomoc interwencyjna

Pierwszy kontakt: Policja tel. 997, 112

Gdy dochodzi do przemocy, przebywasz z osobą agresywną, interwencyjnie potrzebujesz pomocy w miejscu zamieszkania, możesz skontaktować się z Komisariatem Policji w swojej dzielnicy:

 • Komisariat I Policji ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, tel. 478 581 151
 • Komisariat II Policji ul. Bór 14, tel. 478 581 211
 • Komisariat III Policji ul. Kiedrzyńska 98 tel. 478 581 511
 • Komisariat IV Policji ul. Mikołaja Kopernika 38, tel. 478 581 711
 • Komisariat V Policji ul. Bronisława Czecha 15, tel. 478 580 500
 • Komisariat VI Policji ul. Majora Waleriana Łukasińskiego 26, tel. 478 581 611

Pomoc medyczna

W przypadku obrażeń ciała skontaktuj się ze służbami medycznymi:

 • pogotowie ratunkowe tel. 999; 112
 • lekarz rodzinny w Twojej przychodni
 • izba przyjęć w szpitalu

Wsparcie przez telefon

O problemie możesz również porozmawiać zachowując anonimowość pod numerami:

 • Niebieska Linia 22 668 70 00
 • Częstochowski Telefon Zaufania 34 366 49 88; 192-88

Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią, problem przemocy dotyczy Ciebie lub Twoich rówieśników, możesz zadzwonić pod jeden z numerów:

 • bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111
 • pomoc Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12
 • Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie 34 365 30 44

Z wykorzystaniem informacji MOPS

źrodło: www.czestochowa.pl


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl