Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Absolwent - Praca - Stabilizacja - projekt dla osób z niepełnosprawnościami

Absolwent - Praca - Stabilizacja to tytuł projektu zawodowego, którego celem jest zwiększenie szans na rynku pracy studentów i absolwentów uczelni wyższych, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

Projekt „Absolwent-Praca-Stabilizacja” to kompleksowe wsparcie (posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne) studentów ostatniego roku oraz absolwentów szkół wyższych w wejściu na rynek pracy. Inicjatywa adresowana jest do osób zamieszkujących województwa: śląskie, opolskie i małopolskie.

Grupa docelowa

Osoby posiadające aktualne orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia i są absolwentami szkoły wyższej (do 5 lat od ukończenia) lub realizują ostatni rok nauki w szkole wyższej.

Oferowane wsparcie:

– opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD), z uwzględnieniem czynników osobowych i środowiskowych;

– poradnictwo psychologiczne;

– poradnictwo zawodowe;

– doradztwo zawodowe;

– wsparcie trenera zatrudnienia wspomaganego (w tym wparcie indywidualne, zatrudnienie oraz monitoring zatrudnienia);

– bezpośrednie wsparcie w poszukiwaniu i doborze ofert pracy;

– bezpośrednie wsparcie w poszukiwaniu i doborze kursów zawodowych;

– bezpośrednie wsparcie w poszukiwaniu i doborze staży zawodowych;

– udział w szkoleniu zawodowym zmierzającym do podniesieniu lub zmiany kwalifikacji zawodowych;

– odbycie płatnego stażu zawodowego trwającego 3 miesiące;

– dodatek motywacyjny max. do 12 miesięcy

Realizacją projektu zajmuje się Centrum Rozwoju Lokalnego wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ".

Więcej informacji:

Monika Kukułka
tel. 32 494 13 19
e-mail: m.kukulka@crl.org.pl

https://crl.org.pl/

https://www.facebook.com/centrum.rozwoju.lokalnego/

https://www.youtube.com/channel/UCUZNfoEDlBPfKMJVU7I--6w

https://www.instagram.com/centrum.rozwoju.lokalnego/

https://crl.org.pl/zbieraj-z-nami-1/

Źródło informacji: Centrum Rozwoju Lokalnego


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl