Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Dobre wiadomości dla seniorów – emerytury i renty w górę

1250,88zł – tyle wynosi od 1 marca br. najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. To wzrost o 50,88 zł. Ale to nie koniec dobrych wiadomości. Trwa właśnie nabór ofert do tegorocznej edycji programu „Senior+”, a już 4 marca rozpocznie się nabór w ramach nowego Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 edycja 2021.

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2021 r. wynosi 104,24 proc. Co to oznacza w praktyce?

Do wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych została zastosowana waloryzacja procentowa w oparciu o rzeczywisty wskaźnik waloryzacji, zgodnie ze schematem zaproponowanym w ustawie – wyjaśnia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Od 1 marca 2021 r. najniższa emerytura (renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna) wynosi – 1250,88zł. To wzrost o 50,88 zł.

Przykładowe wyliczenia dotyczące wzrostów świadczeń

Dla świadczeń na poziomie np. 2300 zł podwyżka waloryzacyjna wyniesie 97,52 zł, dla  świadczeń w wysokości 2500 zł – 106,00 zł, a dla 3000 zł – 127,20 zł.

wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wynosi 104,24 proc.

Koszt waloryzacji świadczeń emerytalnych – ile wyniesie?

Całkowity koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego, szacowany jest na ok. 10,6 mld zł. (przy wskaźniku waloryzacji 104,24 proc.).

Aktywność na plus

Wzrost świadczeń pieniężnych to jednak nie koniec dobrych wiadomości.

26 lutego br. rozpoczął się konkursu ofert do programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025 edycja 2021. To dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego do tworzenia nowych oraz prowadzenia już istniejących placówek. Budżet programy w 2021 r. to 60 mln zł.

Budżet programu aktywni plus

Moduł 1 programu obejmuje jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont obiektów albo ich części, będących własnością jednostki samorządu terytorialnego)  i/lub wyposażenie ośrodka wsparcia.

Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlega do 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania, który nie może być wyższy niż 400 tys. zł – w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 200 tys. zł – w przypadku Klubu „Senior+”.

Moduł 2 to zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia. Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlegają działania związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka. Kwota dofinansowania na działalność bieżącą ośrodków wynosić będzie miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca nie więcej niż 400 zł w Dziennym Domu „Senior +” oraz nie więcej niż 200 zł w Klubie „Senior+”, przy czym dotacja nie może stanowić więcej niż 50 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

Termin składania ofert – od 26 lutego 2021 r. do dnia 24 marca 2021 r.

Z kolei już 4 marca br. ruszy nabór w otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 – Edycja 2021.

Start nabory Aktywni plus

Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty działające na rzecz osób starszych będą mogły ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów kwotą od 25 tys. do nawet 250 tysięcy zł. Wymagany wkład własny to co najmniej 10 proc. wartości dotacji. Za wkład własny uznaje się wkład pieniężny oraz wkład osobowy.

– Priorytetem jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Zależy nam na tym, żeby osoby starsze były jak najdłużej aktywne, miały przestrzeń do realizacji swoich zainteresowań, integracji społecznej – wylicza minister Marlena Maląg.

Oferty będzie można składać od 4 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r.

źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl